При 16 за едно място отчитат намаляваща безработица

При 16 за едно място отчитат намаляваща безработица

При 16 за едно място отчитат намаляваща безработица

Безработицата през април е намаляла до 9,95%, съобщиха от Агенцията по заетостта. По този начин безработицата отчита спад за втори пореден месец, като през март беше 10,14%, а през февруари – 10,26%.

Оптимистичният анализ на Агенцията идва от съпоставката, че през април за едно работно място средно са се борили 16 души, докато месец по-рано са били 19.

В бюрата по труда са се регистрирали  37 542 безработни, с което регистрираните безработни стават общо 368 666 души. Устроени на работа през месеца са 21 385 лица.

Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения – 3,9% за април, казват от Агенцията по заетостта.

Преобладаващата част от новорегистрираните в бюрата по труда безработни са от сектора на услугите - 59,2%, „Държавно управление и отбрана“ - 25,2%, „Индустрия“ – 23%. 

Повече работни места са обявени в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията.

Частният сектор е обявил в бюрата по труда 11 918 места. 9 994 обявени работни места в бюрата по труда са останали незаети през месеца, 96.4 на сто от тях са първичния трудов пазар.

Продължават да нарастват местата, обявени по програми за заетост - 3 684 за април.

Намаляват безработните младежи до 29 г. и броят им за април е 7 583. Броят на безработните над 50 години също пада и е 137 297 човека.

Равнището на безработица продължава да е най-ниско в София-град - 3.47%; Бургас - 6.94% и Габрово - 7.27%.

Най-високо е то в Смолян - 18.22%; Търговище - 16.91% и Монтана - 16.20%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ