Работодателите призоваха управляващите да не се поддават на натиск за пенсионната реформа

Работодателите призоваха управляващите да не се поддават на натиск  за пенсионната реформа

Работодателите призоваха управляващите да не се поддават на натиск за пенсионната реформа

Най-големите работодателски организации в България - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България излязоха с обща декларация, в която призовават управляващите да не се поддават на "засиления натиск" срещу замисляни и готвени промени, свързани с осигурителния доход и възрастта за пенсиониране. Ето какво гласи тя:

"Ние, представителните организации на българските работодатели с тревога констатираме засиления натиск върху компетентните институци за промени в основни параметри на проектите на закони за Държавния бюджет на Република България и за Бюджета на държавното обществено осигуряване. Като отчитаме негативния ефект върху българската икономика от евентуално приемане на погрешни управленски решения, декларираме, че ще отстояваме категорично следните важни за устойчивото развитие на страната ни позиции:

1. Да не се допуска административно увеличение на минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии.

2. Максималният месечен размер на осигурителния доход да се запази.

3. Да се запазят размерите на осигурителните вноски и установеното към момента разпределение на вноските между осигурителя и осигуреното лице.

4. Да се запази балансирания подход към задължените лица по отношение на плащането на осигуровки.

5. Да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

6. В зависимост от демографската прогноза пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО да се увеличава от 2015 г. със стъпка от 2 до 6 месеца годишно за двата пола до достигане на 65 г.

7. Осигурителният стаж също да продължи да нараства според действащото законодателство – с по 4 месеца за всяка календарна година до достигане на осигурителен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

8. Да се въведе диференцирана (спрямо длъжността и степента на тежест и сложност на труда) възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО при запазване на изискуемия стаж от 27 години, от които 2/3 действително изслужени като кадрови военнослужещи или държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони.

9. Изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд да нараства в съответствие с нарастването на възрастта за работещите в ІІІ-та категория труд, до постигане разлика в размер на 8 години по-малко за І-ва категория и 3 години по-малко за ІІ-ра категория срямо общото изискване за ІІІ-та категория труд.

Вярваме, че с отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск ще бъдат възприети правилните и необходими за стабилността на равитието на Република България решения.", завършва позицията на работодателските организации.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ