Спад на промишленото производство и строителството през май

Спад на промишленото производство и строителството през май

Месец май се оказа негативен за промишленото производство и строителството в България.

През май 2011 г. индексът на промишленото производство намалява с 0,5% в сравнение с април. Това показват предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база обаче се наблюдава ръст от 7,8%.

През петия месец на годината спрямо предходния производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ намалява с 6%, докато производството в добивната промишленост нараства с 9,8%, а в преработващата промишленост - с 1,9%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - с 20,8%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12,7%, и в преработващата промишленост - с 5,9%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти – с 15,4%, в производството на продукти за междинно потребление – с  11,7% и в това на енергийни продукти - с 9,6%.

През май индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,1% под нивото от предходния месец

За година строителната продукция се е свила с 16,6%.

На годишна база намалението на строителната продукция през май 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 19,9%, изчислен от календарно изгладени данни, а в сградното строителство намалението е 8%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ