110 души повече ще работят в Държавна агенция за бежанците

110 души повече ще работят в Държавна агенция за бежанците

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците, с които щатовете в нея се увеличават със 110 за сметка на същото намаление в числеността на МВР. Това съобщава Министерският съвет. Работата на допълнителния брой служители е финансово осигурена от Европейския бежански фонд, посочва той.

Едновременно с щатната промяна се реорганизира администрацията на агенцията. Общата администрация е преструктурирана от две в три дирекции. Съществуващата дирекция „Финансово-стопанска дейност, управление на собствеността и обществени поръчки” се разделя на две – „Финансово-стопанска дейност” и „Управление на собствеността и обществени поръчки”. В специализираната администрация се създава дирекция „Социални дейности и адаптация”. Дирекция „Качество на процедурата и временна закрила” се трансформира в дирекция „Качество на процедурата за международна закрила”, като се променят и допълват функциите й.

Направени са промени и във функционалните задължения на главния секретар и териториалните поделения на агенцията.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ