БНБ заделя близо 110 млн. лв. за въвеждане на еврото

БНБ заделя близо 110 млн. лв. за въвеждане на еврото

БНБ заделя близо 110 млн. лв. за въвеждане на еврото

Разходите за издръжка на Българската народна банка (БНБ) за 2023 г. ще възлязат на 265,7 млн. лв., пише в бюджетa на централната банка за следващата година публикуван на страницата й. От тях 109,6 млн. лева са за разходи по дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство в България (подготовката за въвеждането на еврото), става ясно от публикация на сайта на БНБ озаглавена "Бюджет на БНБ 2023".

Инвестиционна програма на БНБ за 2023 година е за над 97,4 млн. лева, от които близо 52,7 млн. лева за са за въвеждане на еврото. Инвестиционна програма на Централната банка за тази година е  планира с бюджет 29,4 млн. лева, от които ще се изхарчат 22,6 млн. лева.

В сравнение с бюджета за 2022 г. размерът на разходите са издръжка са увеличени с близо 125 млн. лв., или с 88,5 на сто, в това число 109,6 млн. лв. разходи, произтичащи от подготовката за въвеждането на еврото. Те са комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за: разходи, предвидени за издръжка на паричното обращение, разходи за персонал, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, други административни разходи, разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР и ЕБО, разходи за материали и разходи за социална дейност.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на малко над 125 млн. лв., като почти 97,3 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. Те представляват 47,1 на сто от общите разходи за издръжка на Банката за 2023 г. и се увеличават с 282,3 на сто спрямо утвърдените средства по бюджета за 2022 година.

Разходите за нови банкноти са в размер на почти 8,1 млн. лв., намаление с 21,2 на сто спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г. Планираните разходи са за отпечатване на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402,4 на сто спрямо тези за 2022 г. и са в размер на повече от 108,6 млн. лв., в това число 7 млн. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма. Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101,6 млн. лв., или с 1357,5 на сто повече спрямо средствата в бюджета на БНБ по този показател за 2022 г.

За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на наличноto парично обращение през 2023 г. се предвижда да се отсекат 115 млн. броя разменни монети. Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени над 89,8 млн. лв. за производство на 780 милиона бр. евромонети.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ