Средната брутна заплата е нараснала до 2198 лв. през първото тримесечие на годината

Средната брутна заплата е нараснала до 2198 лв. през първото тримесечие на годината

Средната брутна заплата е нараснала до 2198 лв. през първото тримесечие на годината

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата  се е увеличила с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 2198 лева, показват данните на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 10.0%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата пък нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ - с 21.5% и в „Строителство“ - с 20.7%.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. пък нарастват с 1.4% спрямо предходното тримесечие., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на НСИ.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“, посочват от НСИ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ