Модерна лаборатория по ВЕИ отвори врати в Техническия университет - София

Модерна лаборатория по ВЕИ отвори врати в Техническия университет - София

Модерна лаборатория по ВЕИ отвори врати в Техническия университет - София

В Технически университет - София беше открита нова модерна „Лаборатория по възобновяеми енергийни източници Роберт Бош”. По този начин студентите от факултет „Топлинна и хладилна техника” получихаотлична възможност да се запознаят практически с най- съвременните технологии в сферата на топлотехниката. Лабораторията е изградена със средства от „Бош”.

Лабораторията е изцяло нова, в нея са изградени три системи – соларна, термопомпена и система с котел на твърдо гориво с монтирана пелетна горелка. В лабораторията студентите могат да експериментират и да симулират различни работни състояния. Системата позволява дори осъществяването на различни отоплителни схеми. Освен това към всички консуматори и генератори на енергия има монтирани топломери, с помощта на които могат да наблюдават работните параметри на системата и да осъществяват измервания.

Соларната система е със соларен колектор Bosch Solar 4000TF, който за целите на лабораторията е монтиран върху фабричната си стойка, но на колела, за да може да бъде насочван към слънчевите лъчи. Системата се управлява от соларно управление Bosch B-sol 100, което поддържа постоянна модулация на циркулационната помпа и представя състоянието на системата и текущите данни чрез удобни пиктограми. Соларната система се допълва чрез соларна помпена група Bosch AGS5E – в термоизолирания й корпус са поместени всички необходими компоненти за задвижване и защита на системата.

Системата с котел на твърдо гориво освен заводската си концепция за изгаряне на въглища и дърво, има оборудване на котела с пелетна горелка BioTech, което следва пазарните тенденции за системи на пелети в България.

Термопомпената система включва инверторен агрегат (въздух-вода) Toshiba ESTIA, 4-тръбен вентилаторен конвектор Carrier тип 4-пътна касета серия 42GW, вентилаторен конвектор за нискостенен монтаж Carrier серия 42N. Поради ниски шумови характеристики конвекторите 42N са подходящи за използване както в административни, така и в жилищни помещения, 4-пътните касети се използват масово в офис сгради, магазини, зали и складови помещения. Последното поколение термопомпи Toshiba ESTIA все повече навлизат в битовия сектор поради ниския разход на енергия и високата си надеждност, с което студентите получават достъп до иновативна и ефективна технология за отопление и охлаждане на помещения.

Трите системи са обединени около един общ 300-литров соларен бойлер Bosch WST300. Монтираната в лабораторията чешма е свързана със системата и на практика показва възможните резултати.

Това не е първото дарение от страна на „Бош” в посока подобряване нивото на обучението. Компанията вече е оборудвала лаборатория с газови котли в Минно-геоложкия университет в София и Българо-германския център за професионално обучение в град Стара Загора.

Освен това представители на компанията два пъти годишно изнасят лекции за студенти от Техническия университет за новостите в соларните системи, газовата техника и котлите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ