EVN: Не носим вина за недостига на средства в НЕК

EVN: Не носим вина за недостига на средства в НЕК

EVN: Не носим вина за недостига на средства в НЕК

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проведе заседание за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества заради натрупани дългове към Националната електрическа компания (НЕК) в размер на около 350 млн. лв. Днес трябваше да се стигне до конкретно решение за създалата се криза в енергийния сектор, но то бе отложено за 28 април, тъй като НЕК внесе нови доказателства за отнемане на лицензите.

На днешното заседание ЧЕЗ, EVN и Енерго Про трябваше да убедят енергийния регулатор, че прихващанията, които правят, са законни и те имат основания да не плащат 348 млн. лв. на НЕК.

EVN заяви, че не приема да бъде упреквано за настоящата ситуация в сектора нито да носи вина за недостига на средства в НЕК. Дружеството не приема да бъде обвинявано и за евентуално бъдещо увеличение на цените на електроенергията с цел покриване на този дефицит.

Конкретният дефицит, за който EVN България Електроснабдяване е упреквано в момента, е в резултат от  дългосрочна държавна политика за насърчаване на зелена енергия, което е отговорност на самата държава, а ДКЕВР като регулираща орган е призван да създаде подходящ механизъм за финансиране на тази държавна политика. За периода 1 юли 2012 г.  до 31 юли 2013 г. дефицитът за EVN България Електроснабдяване, в следствие на изпълнение на тази държавна политика е в размер на 248,6 млн. лв.”, се казва в позицията на EVN.

„Трябва да се отбележи, че EVN България Електроснабдяване и останалите крайни снабдители бяха натоварени със задължението да изкупуват, произведена на тяхната лицензионна територия енергия от ВЕИ, за което да бъдат изцяло компенсиране от държавното дружество. Консолидирането на всички приходи и разходи в НЕК, като обществен доставчик, е механизмът, който държавата е избрала за реализация на тази своя политика по насърчаване на производството от ВЕИ. Ето защо всички приходи (включително надбавките за зелена енергия), които идват от потребителите, също се събират в НЕК. Този т.нар. “pass through” принцип беше въведен през 2007 г. и все още се прилага. По този начин формално НЕК винаги е била отговорна да предложи на ДКЕВР размер на добавките, който да е достатъчен за финансиране на всички разходи необходими за реализиране на държавната политика, свързана с ВЕИ. ДКЕВР от своя страна е отговорна да осигури достатъчно приходи за това”, се казва в позицията на EVN.

„В този смисъл законът поставя EVN България Електроснабдяване „по средата“ между производителите на енергия от ВЕИ, НЕК и потребителите, но без да му дава формални инструменти, да влияе върху финансовите отношения между тези страни. В последните години всички сме свидетели на регулаторни решения, които са спорни от правна и икономическа гледна точка. Важни актове на ДКЕВР като Методиката за компенсиране от 2012 г. и Решението за цена достъп за ВЕИ производителиот 2012 г. бяха отменени от Върховния административен съд”, допълват от електроразпределителното дружество.

„Въпреки че в заявлението си за нови цени от 1 юли 2013 г. НЕК беше посочила, че има некомпенсирани разходи за енергия от ВЕИ, при определяне на цените и ДКЕВР, и НЕК не осигуриханеобходимото финансиране за осъществяване на държавната политика за насърчаване на ВЕИ чрез т.нар. „зелена добавка“. В резултат от това цялата система остана недофинансирана”, категорични са от EVN.

Според компанията сегашната криза в сектора може да бъде преодоляна единствено, ако ДКЕВР поеме отговорност за създаване на законосъобразен и справедлив механизъм за компенсиране, както препоръча и Световната банка в доклад от 27.5.2013 г.

„Със стартирането на процедура за отнемане на лицензията на EVN България Електроснабдяване, ДКЕВР рискува да предизвика непредвидими за енергетиката последици предвид неясната законова рамка. В тази връзка считаме, че отнемането на лицензии само по себе си няма да помогне за покриването на съществуващите дефицити, но ще внесе допълнително напрежение и несигурност в системата и сред клиентите. Със или без EVN България Електроснабдяване този дефицит в системата остава. Начинът да се подкрепи финансовата стабилност на НЕК, както и сигурността на националното снабдяване с електроенергия, не трябва да бъде за сметка на финансовата стабилност на крайните снабдители и сигурността на регионалното снабдяване.Не трябва да забравяме, че националните закони и мерките, предприети от българските държавни органи, трябва винаги да бъдат в съответствие със законите на Европейския съюз (като например директивите относно енергетиката и правилата за държавна помощ). В конкретния случай с EVN България Електроснабдяване нито един от тези стандарти в европейското законодателство не е спазен”, посочват от EVN.

„С оглед на всичко това дружеството смята, че няма основания за да бъде отнета лицензията му за дейността краен снабдител и настоя пред ДКЕВР процедурата да бъде преустановена незабавно. Като дългосрочен инвеститор,вложил значителни средства в българския енергиен сектор, EVN е заинтересовано от стабилността на сектора и ще продължи да работи за неговото устойчиво развитие в услуга на клиента”, се казва в становището на EVN.

ЧЕЗ и „ЕнергоПро” също заявиха, че процедурата по отнемането на лицензията трябва да бъде прекратена.

От ЧЕЗ посочиха, че ДКЕВР се намесва в отношенията на лицензианти, които са от търговско-правен характер като равнопоставени дружества.

„ДКЕВР не разполага с компетентност да регулира отношения, които са с търговски характер”, заяви Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България”, по време на откритото заседание на ДКЕВР.

По думите й в поредица от предходни становища и писма ДКЕВР сама застъпва становището относно квалификацията на подобни спорове като търговски и счита, че няма компетенции да решава такива спорове, а административни наказания могат да бъдат налагани за нарушения, които са квалифицирани единствено като административни.

„Решението за започване на процедура по отнемането на лиценза на ЧЕЗ Електро е взето въз основа на издаден акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление, което се обжалва пред Софийски районен съд и което все още не е влязло в сила”, се казва в становището на ЧЕЗ.

 „Между „ЧЕЗ Електро” България и НЕК съществуват комплекс от търговски взаимоотношения, които са взаимно свързани и следва да бъдат разглеждани в тяхната цялост. В акта за установяване на нарушения селективно са цитирани само вземанията на НЕК, без оглед на другите взаимоотношения на ЧЕЗ Електро и НЕК”, заяви Кремена Стоянова.

По думите ѝ, насрещните вземания на НЕК спрямо дружеството са в размер на 75 386 816лв. ЧЕЗ е извършило плащане по въпросната фактура в размер на 35 337 758лв, но въпреки извършеното плащане НЕК твърди пълна липса на плащане по издадената фактура за януари. Това твърдение е невярно, но е основа за издаване на акта за установяване на административно нарушение и фактически е в основата за започване на процедурата по отнемането на лицензията.

Със своите действия ДКЕВР изразява осезателна подкрепа в полза на НЕК като констатира „блокиране на цялата дейност на НЕК и невъзможност да извършва плащания към производителите на електрическа енергия” в същото време комисията не отчита, че финансовото положение на крайния снабдител – ЧЕЗ Електро България е аналогично и то предизвикано от неизпълнението на задълженията към НЕК.”, каза още Стоянова.

Тя заяви, че предвид възможните проблемите с ликвидността и в изпълнение на законовите си задължения дружеството е поискало разрешение от ДКЕВР за превеждане на част от изисканите от НЕК суми и за сключване на договор за спогодба. От НЕК заявиха, че предложението за сключване на спогодба е пристигнало в петък, 4 април, но към настоящия момент не е постигнато съгласие по текстовете на спогодбата.

Проблемът в енергетиката започна още през 2012 г. с присъединяването на зелените централи. Тогава за три месеца бяха вкарани в експлоатация близо 1000 мегавата ВЕИ. Така на финала се оказа, че непланираното огромно производство на ВЕИ централите не е включено в цената на НЕК, а оттам и в крайната цена. Последва промяна на методиката от ДКЕВР, с което ЕРП-тата бяха задължени да плащат произведената на тяхна територия зелена енергия, а после НЕК да им възстановява парите. Около 400 млн. лв. по данни на регулатора обаче не са възстановени към момента.

От ДКЕВР вече обявиха, че по тяхно мнение прихващанията са незаконни. Както и че с тях се блокира дейността на НЕК и се застрашава сигурността на доставките. За да си получат парите, ЕРП-тата трябва да ги поискат със заявленията за новите цени от 1 юли. Както стана ясно, трите дружества са поискали 8-14% по-скъп ток през деня и 16-26% - през нощта, но не са включили исканията си за зеления ток в заявленията. Те обясняват, че това може да го направи само НЕК.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ