Сигурност за вашите инвестиции в соларната индустрия

Сигурност за вашите инвестиции в соларната индустрия

Сигурност за вашите инвестиции в соларната индустрия

Нашето основно предимство е застраховката ни „Всички рискове“ с допълнителни покрития „Загуба на доход“ и „Намален добив“, споделя Делян Илиев, управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker . Той е управляващ директор на Renewable Energy Insurance Broker (РЕИБ). Има над 22 години опит в застрахователния бизнес, от които над 12 години специализирани в застраховането на ВЕИ проекти в цял свят. Преди да учреди РЕИБ, работи във водещ международен застрахователен брокер до 2011 г., като последно заема позиция Business Development Manager. Съосновател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ). Renewable Energy Insurance Broker (РЕИБ) е специализиран застрахователен брокер във ВЕИ сектора в Европа. Екипът на компанията е с повече от 12 години опит в застраховането на соларни електроцентрали и е базиран в София, Берлин и Ню Йорк. Брокерът е застраховал фотоволтаични паркове с общ капацитет повече от 2 GWp, разположени на четири континента. Членува в Solar Power Europe, Polish Photovoltaic Association и АПСТЕ.

Кои са най-значимите рискове пред ВЕИ проектите независимо от техния мащаб?

След повече от 12 години опит в застраховането на соларни електроцентрали в Европа, Азия, Северна и Южна Америка имаме възможност да анализираме статистика с водещите причини за настъпване на застрахователни събития – 67% от щетите са вследствие на гръмотевични бури (светкавици и бурен вятър). Този риск може да се прояви независимо дали централата е пусната в експлоатация, или все още очаква присъединяване към електропреносната мрежа. В РЕИБ имаме подходящо застрахователно решение за ФЕЦ, които все още не са присъединени към мрежата и в същото време са изложени на рискове от настъпване на застрахователно събитие.

Всички соларни централи ли се сблъскват с трудността да планират с точност количеството електроенергия, което ще произведат през годината?

Всеки инвеститор взема решение да изгради фотоволтаичен парк на база бизнес план, базиращ се на симулация за произведено количество електроенергия, т.нар. PV Syst или PVGIS доклади. От своя страна плануваното производство би могло да претърпи промяна на годишна база поради няколко причини: грешен дизайн; повече мъгливи и облачни дни от обикновено; по-ниско КПД на оборудването (соларни модули и инвертори) спрямо спецификацията от производителя му. Планирането на производство на електроенергия е по-скоро лесен процес, но реализирането на целите се оказва предизвикателство особено ако ФЕЦ-ът не се поддържа от опитен O&M оператор.

Какви застрахователни покрития предлагате и с какво се отличава продуктът ви „Намален добив“ (Reduced Yield Cover)?

Застрахователните продукти, които предлагаме, са ориентирани и тясно свързани с дейността на компании, вземащи дейно участие в соларната индустрия – ЕРС, O&M контрактори, инвестиционни фондове, доставчици на оборудване и др. Отговорност към трети лица със своите специфични допълнителни покрития, Отговорност на работодателя, всички видове гаранции/бондове, търговски риск (credit insurance), СМР застраховки с разширение DSU (Delay in Start Up), са само една част от продуктовата гама за клиентите ни от соларния бранш. Разбира се, основното ни предимство пред останалите колеги е застраховката ни „Всички рискове“ с допълнителни покрития „Загуба на доход“ и „Намален добив“. Застрахователен продукт изцяло и единствено насочен към застраховане на соларни електроцентрали в експлоатация. „Намален добив“ се отличава с това, че е единственото по рода си застрахователно покритие на пазара ни, включително в Румъния, Гърция, Северна Македония, Сърбия и други страни от региона. Покритие, което предоставя на инвеститора спокойствие при прогнозирането на паричния поток, предпазва го от евентуални неустойки по договорите му за изкупуване на електроенергия и не на последно място гарантира безпроблемното обслужване на задълженията по привлечени средства от кредитни институции.

Как спечелихте доверието на регистрирания в Люксембург Colonnade Insurance S.A., за да бъдете техен ексклузивен застрахователен брокер?

Colonnade Insurance S.A. е единственият застраховател в България с кредитен рейтинг А- и правоприемник на бившите офиси на AIG в ЦИЕ. Първоначално започнахме работа и разговори за общ застрахователен продукт с подразделението на застрахователя в Полша. Отне ни близо година да конфигурираме правилната формула на съвместното ни сътрудничество. Опитът ни в соларната индустрия в Европа, членството ни в Solar Power Europe, Polish Photovoltaic Association и АПСТЕ изиграха водеща роля в избора ни като ексклузивен застрахователен брокер и партньор на Colonnade Insurance S.A.

Как очаквате да се развива пазарът на нови източници на енергия у нас и в тази връзка кои ще са новите застрахователни продукти, които обмисляте да предложите?

ВЕИ индустрията се развива и ни очакват нови и нови технологии – съоръжения за съхранение на електроенергия (индивидуални в близост до подстанции или такива, прикачени към ФЕЦ), хибридни ВЕИ централи, агриволтаика, floating, green hydrogen. Членството ни в SPE, PPA, АПСТЕ ни помага да определяме застрахователните нужди на нашите и потенциалните клиенти, включително първи да търсим застрахователни решения за новите технологии, изброени по-горе. За някои от тях вече имаме готов продукт – застраховка за съоръжения за съхранение на електроенергия.

Венцислав Савов. Материалът е публикуван в бр.4/23 на сп. "Мениджър", който ще откриете в дистрибуторската мрежа, както и в дигиталното приложение ZinZin

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ