Киберопасностите и прекъсване на дейността тревожат най-много бизнеса

Киберопасностите и прекъсване на дейността тревожат най-много бизнеса

Киберопасностите и прекъсване на дейността тревожат най-много бизнеса

Киберопасностите и нарушенията в бизнес дейността за втора поредна година са сред най-големите тревоги за компаниите на глобално ниво. Това сочи 12-ото годишно проучване на ключовите бизнес рискове" Aлианц Риск Барометър 2023", публикувано от "Алианц глоубъл корпорейт енд спешълти" (Allianz Global Corporate & Specialty - AGCS).  Резултатите от изследването са базирани на мнението на над 2700 експерти. 

Макроикономическите показатели 

като инфлация, нестабилност на финансовите пазари и задаващата се рецесия се изкачват със 7 пункта и в тазгодишното издание на "Aлианц Риск Барометър" и заемат трета позиция. На сцената се появява и нов фактор, а именно въздействието на енергийната криза, който заема 4-а позиция в класацията сред 22 на сто от анкетираните. Всичко това се дължи на световните икономически и политически последици от КОВИД-19 и военните действия в Украйна, посочват от Алианц.

Този натиск изисква незабавни и категорични действия от страна на компаниите. Това обяснява защо фактори като природните бедствия  (отстъпват от 3-та на 6-та позиция), изменението на климата (от 6-а на 7-а позиция) и пандемията, след като ваксините допринесоха за края на ограниченията (спад от 4-а на 13-а  позиция), спадат с няколко позиции надолу в доклада за 2023 г. Политическите рискове и насилието отново са в "топ 10" на глобалните рискове,  като заемат 10-о място, докато липсата на квалифицирана работна ръка се покачва до 8-о в класацията. Промените в  законодателството  и регулациите  остават ключов риск и запазват своята 5-а позиция, докато потенциалната заплаха от пожари и експлозии спада с две позиции до 9-о място.   

В България експертите  определят макроикономическото развитие на страната, прекъсването на бизнес дейността и енергийната криза като  трите най-големи  риска. За местния бизнес нестабилната политическа обстановка, кризата в Украйна, финансовата политика и покачването на цените са сред най-тревожните фактори, които оказват влияние на бизнеса. Кибератаките в страната също не са пренебрегвани, като се изкачват с 5 позиции нагоре в класацията и през 2023 г. заемат вече 4-о място спрямо 9-о място през 2022 година. На българската сцена също се появява нов риск за компаниите, а именно кражбите, измамите и корупцията (9 на сто от анкетираните и съответно позиция номер10).

Дванадесетото издание на годишното проучване на "Алианц глоубъл корпорейт енд спешълти"  включва мненията на 2712 експерти по управление на риска от 94 държави, включително изпълнителни директори, мениджъри, брокери и застрахователни експерти. 

"За втора поредна година "Aлианц Риск Барометър" показва, че компаниите са най-загрижени за нарастващите киберзаплахи и прекъсване на бизнес дейността си. В същото време те определят инфлацията, предстоящата рецесия и енергийната криза като непосредствени заплахи за техния бизнес. Компаниите в Европа и по-специално в САЩ се тревожат за настоящата "пермакриза", произтичаща от последиците от пандемията, икономическото и политическо въздействие на продължаващата сражения в Украйна. Това е стрес тест за устойчивостта на всяка компания. Положителната новина е, че като застраховател наблюдаваме сред много от нашите клиенти непрекъснато подобрение в тази област, особено в осигуряването на устойчиви доставки и непрекъсваемост на бизнеса и засилване на киберзащитата. Предприемането на действия за изграждане на устойчивост и намаляване на риска сега е в центъра на вниманието на компаниите предвид събитията от последните години", обобщава главният изпълнителен директор на "Алианц глоубъл корпорейт енд спешълти" Йоаким Мюлер.

Рискът  от киберинциденти  

Киберинцидентите, като прекъсвания, софтуерни атаки с  цел откуп  или пробиви на данни се определят  като   най-големият риск за  бизнеса в световен мащаб за зтора  поредна  година. В 19 различни държави, сред които Канада, Франция, Япония, Индия и Великобритания, те са посочени като най-голямата опасност. Това е и рискът, от който най-много се тревожат малките компании с годишен приход от 250 милиона долара.

Според "Алианц" честотата на атаките остава висока и през 2023 г. Средната цена на пробив в данните е най-висока за всички времена - 4,35 млн. долара, като се очаква да надхвърли 5 млн. долара през 2023 г. Конфликтът в Украйна и по-широкото геополитическо напрежение повишават риска от широкомащабна кибератака от спонсорирани лица. Освен това има и нарастващ недостиг на специалисти по киберсигурност, което е предизвикателство, когато става въпрос за подобряване на сигурността.

Според проучването, прекъсването на бизнес дейността, заемащо втора позиция в класацията, остава един от най-големите рискове и през 2023 г., тъй като много бизнес модели са уязвими на внезапни сътресения и промени, които от своя страна оказват влияние върху печалбите и приходите на компаниите. Прекъсването на бизнеса е риск "номер едно"  в страни като Бразилия, Германия, Мексико, Холандия, Сингапур, Южна Корея, Швеция и САЩ. Като основна причина за прекъсване на дейностите е посочена киберпрестъпността, следвана от енергийната криза и природните бедствия.

Опасност от глобална рецесия

Възможната глобална рецесия е друг вероятен източник на смущения през 2023 г., с потенциал за неуспешни доставки и неплатежоспособност, което е особено тревожно за компании с единични или ограничени критични доставчици. Според "Алианц" неплатежоспособността на бизнеса в глобален мащаб вероятно ще нарасне значително през 2023 г.

Макроикономическото развитие - инфлация и нестабилност на икономическите и финансовите пазари, се класира като третият най-голям риск за компаниите в световен мащаб през 2023 г. според 25 на сто от анкетираните (спрямо 10-та позиция през 2022 г.). За първи път от 10 години този риск се появява в челната тройка. Трите основни икономически зони - САЩ, Китай и Европа, са в режим на криза по едно и също време, макар и по различни причини. Експертите на "Алианц" прогнозират рецесия в Европа и САЩ през 2023 г. 

Инфлацията е една от основните причини за безпокойство, защото "изяжда" ценовата структура и маржовете на  рентабилност на много бизнеси. Подобно на реалната икономика, финансовите пазари са изправени пред трудна година, тъй като централните банки източват излишната ликвидност в цялата система и обемите на търговия намаляват, дори на исторически ликвидни пазари.  

"2023-та ще бъде година на предизвикателства. В икономически план вероятно ще бъде година, която да се забрави за много домакинства и компании. Въпреки това няма причина да се отчайваме", казва Лудовик Субран, главен икономист в "Алианц".  "От една страна, обратът в лихвените проценти помага на милиони спестители. Средносрочната перспектива също е много по-добра, въпреки – или по-скоро поради – енергийната криза. Последствията, извън очакваната рецесия през 2023 г., вече стават ясни: принудителна трансформация на икономиката в посока на декарбонизация, както и повишено осъзнаване на риска в обществото, укрепване на социалната и икономическа устойчивост", допълва той. 

Новият факто

Нов фактор, който за първи път се появява в класацията и заема четвърта позиция, е  енергийната криза. Някои индустрии в европейски страни, като производството на химикали, торове, стъкло и алуминий, могат да разчитат само на един източник на енергия – руския газ, което ги прави уязвими от увеличения на цените или прекъсване на енергийните доставки. Ако такива базови индустрии се борят за оцеляване, то последствията ще се усетят неизбежно и по-надолу по веригата на стойността в други сектори. Според "Алианц" енергийната криза ще остане най-големият шок за рентабилността, особено за европейските страни.

При настоящите нива, цените на енергията биха унищожили печалбите на повечето нефинансови корпорации, тъй като ценовата мощ намалява на фона на забавящото се търсене.

Водени от това, че 2022 г. е била още една година на сътресения с конфликти и граждански вълнения, политическите рискове и насилието са нов фактор в доклада, заемащ 10-а позиция. Освен това компаниите са загрижени и за нарастващите смущения от стачки, бунтове и граждански вълнения, тъй като кризата с разходите за живот се разраства в много страни.

Въпреки спада в класацията на годишна база, природните бедствия и изменението на климата също остават основни притеснения за бизнеса. В година, която включваше урагана Иън, една от най-мощните бури, регистрирани в САЩ, рекордно увеличение в температурите, суши и зимни бури по целия свят и над 100 млрд. долара застраховани загуби, те все още се нареждат сред първите седем глобални риска.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ