Производствените цени у нас скочиха с цели 41,4%

Производствените цени у нас скочиха с цели 41,4%

Производствените цени у нас скочиха с цели 41,4%

Общият индекс на цените на производител у нас нараства с 41,4% през юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г.,  показват данните на Националния статистически институт. През месец май повишението бе от 38,2% на годишна база.

Спрямо юни 2021 г. ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83,2%, преработващата промишленост - с 29,9%, и добивната промишленост - с 18,7%.

В преработващата промишленост значително повишение е отчетено при: производството на химични продукти - с 45,4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 33.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 32,2%.

На месечна база общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3,4% спрямо предходния месец.

Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 4,4%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5,0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4,2%. Намаление е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0,3%.

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 49,3% в сравнение със същия месец на предходната година година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 80,1%, преработващата промишленост - с 34,2%, и добивната промишленост - с 14,7%.

Спрямо юни 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 67,6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 56.6%, производство на метални изделия, без машини и оборудване - с 31,1%, производството на основни метали - с 30,1%. Понижение се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 2,4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 4,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,5%. В добивната промишленост цените запазват равнището си от предходния месец.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10,0%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5,7%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 5,6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5,5%, производството на химични продукти - с 5,1%. Понижение е отчетено при производството на основни метали - с 0,6%.

Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 5,1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 29,6%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ