Производството на напитки и лекарства у нас с най-висок ръст през 2022 г.

Производството на напитки и лекарства у нас с най-висок ръст през  2022 г.

Производството на напитки и лекарства у нас с най-висок ръст през 2022 г.

Ръст от 44,7% при производството на напитки и 30,7% увеличение на производството на лекарствени вещества и продукти е отчетен през декември 2022 г.  спрямо същият месец на 2021 г. Това показват данните на Националния статистически институт(НСИ), оповестени днес.  Това са и секторите с най-висок ръст от всички останали.

С 30.7%  е скочило, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 28.2%, производството на превозни средства, без автомобили - с 27.8%, а  производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 22.2%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 10.8%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.6%.

Статистиката  отчита спад на годишна база при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 18.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11.6%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 11.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 6.2%

През декември миналата година е регистрирано нарастване с 2.1% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 г.

Индексът на промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0.8% в сравнение с  месец по-рано. Данните са предварителни и сезонно изгладени, уточняват от статистиката. 

През декември 2022 г. спад спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.8%, а увеличение - в добивната промишленост - с 10.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 25.6%, както и производството на основни метали - с 14.1%, производството, некласифицирано другаде - с 10.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.8%.

Намаление е регистрирано при  производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ