Промишлеността води по чужди инвестиции в България, общо са за над 28 млн. евро за 2021 г.

Промишлеността води по чужди инвестиции в България, общо са за над 28 млн. евро за 2021 г.

Промишлеността води по чужди инвестиции в България, общо са за над 28 млн. евро за 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на нашата страна към края на 2021 г. възлизат на 28,137 млн. евро по текущи цени, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции през миналата година в промишлеността - 12,210 млн. евро, като те формират 43,4% от общия брой на ПЧИ, следвани от инвестициите в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - на стойност от 6,278 млн. евро, представлявайки 7,8% от общите чуждестранни инвестиции за миналата година.

През 2021 г. има увеличение на ПЧИ в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", като относителният им дял нараства с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато в сектор "Строителство" има намаление на преките чуждестранни инвестиции с 0,7 на сто, спрямо 2020 година.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ