Ръст на фалитите в ЕС

Ръст на фалитите в ЕС

Ръст на фалитите в ЕС

Ръст на заявленията за фалит за четвърто поредно тримесечие отчита Европейската статистическа служба. Подадените заявления за откриване на процедура по неплатежоспособност се увеличават от третото тримесечие на миналата година след забележим спад от 11% през второто тримесечие в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. Най-новите данни показват, че през второто тримесечие на 2022 г. декларациите за несъстоятелност са се увеличили с 2,2% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Най-многобройни са те при транспортните дейности.

В същото време регистрациите на нов бизнес в ЕС са намалели с 1,2% през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на тази година. От януари до юли те падат, като през първото тримесечие регистрираният спад е 2,3% спрямо последното на миналата година.  

Броят на регистрациите на бизнес през първите две тримесечия на 2022 г. все още е по-висок в сравнение с предпандемичния период през 2019 г., сочат данните на Евростат, публикувани днес.

Разглеждайки фалитите по дейности, единствено секторите строителство, информация и комуникация регистрират намаление на броя през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие (съответно -12% и -4%).

Евростат регистрира увеличение при „Транспорт и складиране” (+16%), в секторите образование, здравеопазване и социални дейности (+12%). Последните три сфери са с най-значителен ръст на броя на фалитите през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното.

В сравнение с периодите преди 2020 г., броят на декларациите за несъстоятелност през второто тримесечие на 2022 г. е по-нисък в повечето сектори на икономиката със следните две основни изключения: транспорт и съхранение, настаняване и хранителни услуги, където фалитите бяха повече през 2022 г., отколкото преди пандемията.

Най-големи спадове в броя на фалитите в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и периода преди пандемията са регистрирани в промишлеността, строителството, информацията и комуникацията и търговията.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ