За да постигаш успехи, трябва да си и мечтател

За да постигаш успехи, трябва да си и мечтател

За да постигаш успехи, трябва да си и мечтател

Новото ръководство на „Аксиом“ има за мисия да развива модерна и стабилна застрахователна компания. Това може да стане чрез бързо разрастване в общозастрахователния пазар, разработване на иновативни застрахователни продукти, ефикасни дигитални решения и надграждане на постигнатото до момента, споделя Цветелина Михайлова, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Тя се присъединява се към екипа през май 2022 г. Професионалното ѝ развитие стартира в ЗПАД „Булстрад“ пре 1997 г. Смята себе си за възпитаник на Румен Янчев, който лично я насърчава за по-нататъшната ѝ кариера в застраховането. Впоследствие заема различни ръководни длъжности в ХДИ „Застраховане“, „Токуда Здравно застраховане“ и „България Иншурънс“. Магистър е по специалностите „Застраховане и осигуряване“ и „Застрахователен мениджмънт“.

- Как решихте да поемете предизвикателството и да станете изпълнителен директор на новия играч на застрахователния пазар ЗК „Аксиом“?

- Това наистина е голямо предизвикателство и според мен могат да го направят само хора с неизчерпаема енергия и висок професионализъм, с огромно внимание към малките детайли. Вълнувам се да споделя експертизата си в сектора, опита си, както и да съм полезна с контактите си, за да допринеса за растежа на компанията. Моето верую е, че за да постигаш успехи в работата си, за да задържиш клиентите, които вече имаш, и да привличаш нови, за да продължаваш да бъдеш продуктивен, конкурентен на пазара и търсен, трябва преди всичко да вкараш огромно желание и отдаденост, да имаш мотивиран екип от професионалисти зад себе си и ясна стратегия.

- Повиши ли се информираността на гражданите и компаниите у нас през последните години по отношение на застраховането?

- Да, наблюдаваме ръст в информираността на потребителите на застрахователни услуги, но все още процентът е много нисък в сравнение с останалите европейски страни. Проблемите са комплексни: неправилна информация и неинформирани решения, сложна и неразбираема терминология, липса на доверие, както и понякога некоректност от страна на застрахователите. Вярвам, че споделяйки ценна и полезна информация на разбираем език, създавайки добавена стойност и предоставяне на персонализиран положителен клиентски опит, ще можем да помогнем и разясним на българските потребители за ползите от застрахователни продукти. Това е задача, която стои пред целия застрахователен сектор.

- Кога една застраховка е инвестиция и кога разход?

- Много често на застраховките се гледа като на излишен разход за нещо, което се надяваме, че никога няма да се случи. Предвид нарастващата инфлация и специфичната икономическа обстановка смятам, че застраховката е релевантен инвестиционен инструмент за бизнеса и за хората, а не излишен разход. Купувайки застраховка, ние инвестираме в бъдещето, носим отговорност към другите и най-вече си осигуряваме сигурност и финансова подкрепа както за бизнеса, така и за самите нас и за близките ни, когато се случи нещо сериозно. Така разходът, който сме направили, се отплаща многократно.

- Как може да печелим от застраховките, които правим?

- Голяма част от хората наистина не осъзнават, че застраховките могат да им помогнат, затова и се сещат едва след като ги сполети беда (болест, загуба на имущество или доход). Това се базира на недостатъчното познаване на предимствата им. Именно възможността вие и/или вашите близки да получат финансово обезщетение при настъпване на непредвидени ситуации, е една от най-големите ползи от застраховането. Съответно и при бизнеса може да се избегне голяма финансова загуба поради съдебен процес или катастрофално събитие, ако разполага с подходяща застраховка и има гаранция за покриване на възникналите щети.

- Кои са клиентите ви и с кои предимства ги печелите?

- ЗК „Аксиом“ (правоприемник на ЗК „Медико-21“) има повече от 25 години опит най-вече в предоставянето на комплексни здравни услуги и придобивки за служители. Клиентите ни са компании от различни сектори на икономиката, както и индивидуални клиенти, които предпочитат застраховател, който им осигурява подходящи продукти и цени, предлага отлично обслужване, както и има финансовата възможност да изпълни задължения си, когато те станат изискуеми. Новото ръководство на „Аксиом“ имаме за мисия да развием модерна и стабилна застрахователна компания чрез бързо разрастване в общозастрахователния пазар, разработване на иновативни застрахователни продукти, ефикасни дигитални решения и надграждане на постигнатото до момента. С гордост искам да отбележа, че само за два месеца успяхме да имплементираме успешно в портфейла си и да реализираме първите продажби на новите застраховки, за които получихме лиценз през март т.г. – имущество, отговорности, гаранции, финансови рискове и др. В най-скоро време планираме да пуснем на пазара модерни, различни и силно конкурентни  продукти в т.ч. здравна и имуществена застраховка от ново поколение. 

- Какво ще бъде застраховането на близкото бъдеще?

- Идните години застрахователната индустрия трябва да се справи с предизвикателството непрекъснато да се адаптира към един постоянно развиващ се дигитален свят. Чрез преразглеждане на своите бизнес модели и дистрибуционни канали, чрез нов начин за управление на отношенията с клиента и подобряване на клиентското изживяване въз основа на нови допирни точки, чрез предоставяне на комплексни високотехнологични застрахователни решения и с ангажираност към нововъзникващите екосистеми „мобилност, здравеопазване и свързан дом“. Също така бързо променящата се и несигурна икономическа обстановка в глобален мащаб създава много нови и развиващи се рискове. Те  изискват нови продукти и представляват значителна възможност за застрахователите, които желаят да бъдат иновативни.  В бизнес линиите на преден план излизат рискът от загуба на данни и киберсигурността, рисковете, свързани с отговорностите и гаранциите на бизнеса. Застрахователите трябва да работим в посока рестартиране на създаването на нови застрахователни решения, адекватни на съвремието и с добавена стойност в живота на потребителите.

Венцислав Савов. Текстът е публикуван в бр 7/22 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ