Новини и събития

50 000 млади европейци – обучени и наети в рамките на „Алианс за младежта"

50 000 млади европейци – обучени и наети в рамките на „Алианс за младежта"

Партньорите на „Алианс за младежта“ са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, което е  половината от сто хиляди възможности за предварително планирания срок от 3 години, за които бе поет ангажимент през 2014 г.

Това стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе във Виваком Арт Хол с участието на изпълнителния директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата в Университета за национално и световно стопанство, инж. Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", Емилия Вълчовска, Началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката и Даниел Владев, Мениджър Ключови клиенти в Мото Пфое.

В рамките на събитието се проведе и пряко включване от Европейския парламент, което проследи дебат за младежта с участието на Европейския комисар по заетостта Мариан Тейсен, членове на Европейския парламент, представители на младежки организации и представители на партньорите на „Алианс за младежта“.

Днес Алиансът вече обединява близо 200 компании от цяла Европа. Година след създаването му партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативи за „подготовка за работа“, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовка за интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

 „Бързото прилагане на „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничество с бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС. Миналата седмица Комисията осигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение", заяви еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен.

Непосредствено след дебата бяха дискутирани и представени проектите и плановете на Министерството на образованието и науката в сферата на дуалното образование, както и програмите в областта, които вече са факт в Нов български университет и в Университета за национално и световно стопанство. Компаниите-партньори на инициативата в България припомниха, че за по-малко от 6 месеца Нестле България и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същия период.

По време на събитието бе представено и проучване, проведено от компанията Nielsen сред 635 бизнес мениджъри и специалисти по човешки ресурси от 70 партньори на „Алианс за младежта“ в 22 европейски страни. Според данните 66% от анкетираните са заявили, че стажовете и професионалната подготовка могат да доведат до трайна заетост като в много държави, най-вече в южна и източна Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация от формално образование и обучение на работното място.

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобият опит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда,“ – заяви Кристоф Камбурнак, Президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта. – „Този тип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимите знания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара. Това е важно, защото традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчно бързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, които ще бъдат открити след 10 години все още не съществуват днес.“

При разработването на програми за дуално обучение бизнес партньорите на „Алианс за младежта“ се запознават с важната роля на Правителството за насърчаване на по-доброто сътрудничество между бизнеса и учебните заведения. Партньорите на „Алианс за младежта“ наскоро създадоха нови схеми за дуално обучение в цяла Европа в сътрудничество с университети и училища, но те често се сблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административната тежест, свързана с тези схеми е пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури за получаване на разрешение от Правителството за внасяне на промени в учебните програми.

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ