Нов прием на заявления за обучения на заети лица с ваучери

 Нов прием на заявления за обучения на заети лица с ваучери

Нов прием на заявления за обучения на заети лица с ваучери

Нов прием на заявления за обучения на заети лица с ваучери

Очаква се близо 30 хил. работещи да повишат квалификацията си чрез процедурата „Ваучери за заети лица“

 

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Процедурата дава възможност на работещите за професионални обучения, както и такива за дигитална компетентност и чужд език. Финансовият ресурс за втория прием е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с планираните средства още 30 хил. заети лица да повишават квалификацията си. По процедурата могат да участват работещи на трудов договор извън държавната администрация със средна или по-ниска степен на образование без значение от възрастта им, както и хора с висше образование, навършили 55 години.

„Динамичният пазар на труда изисква добре подготвени и квалифицирани кадри. В период на висока заетост фокусираме усилията съм към работещите с по-ниска степен на образование с възможност да повишават квалификацията си или да придобият ключови компетенции“, казва Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, и допълва: „Продължават усилията ни и в посока удължаване на активния трудов живот на по-възрастното работещо население с възможностите за учене през целия живот с включването на лица над 54 г. в настоящата процедура“.

Променя се безвъзмездната финансова помощ по „Ваучери за заети лица“ спрямо първия прием. Процедурата ще покрива 50% от разходите за обучения, а останалата част се доплаща от одобрения кандидат. Предвидените ваучери за дигитални компетенции са 250 лв. за 45 учебни часа. За обучения по чужди езици стойността е 700 лв. за 300 учебни часа. За професионална квалификация сумите започват от 400 лв. за 200 учебни часа (за част от професия по първа квалификационна степен) и стигат до 1800 лв. за 960 учебни часа (за трета квалификационна степен).

„Изискването за самоучастие при финансирането ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очакваме инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса“, уточнява Зорница Русинова.

Участниците в проекта могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко обучение следва да се подаде ново заявление. Не се допуска провеждането на двете обучения по едно и също време.

От началото на първия прием през 2017 г. до момента по проекта са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности към момента са 51 680, 57% от които са подадени по електронен път.

Желаещите да участват могат да подават своите заявления в работни дни между 8:30 и 17:00 часа както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. Приемът на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Процедурата „Ваучери за заети лица“ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 50 млн. лева. Процедурата се изпълнява от Агенцията по заетостта. Повече информация за операция „Ваучери за заети лица“ можете да откриете на https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/.

[[{"fid":"332815","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":146,"width":546,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]


 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ