Въвеждат извънредни мерки заради огнище на птичи грип у нас

Въвеждат извънредни мерки заради огнище на птичи грип у нас

Въвеждат извънредни мерки заради огнище на птичи грип у нас

Българска агенция по безопасност на храните въвежда извънредни мерки за сигурност във връзка с констатирано и обявено първично огнище на „птичи грип“ (H5N1) в с. Константиново, Област Бургас. Мерките имат за цел да се предотврати разпространението на вируса сред домашни птици.

Въвеждат се 3-километрова предпазна зона около огнището и 10-километрова наблюдавана зона. В селото ще бъдат умъртвени по хуманен начин всички домашни птици, които попадат в обявената 3-километрова предпазна зона. Предстои преброяване, регистрация и клинични прегледи на птиците в предпазната и наблюдаваната зона от страна служителите на Агенцията. От страна на Областната дирекция по безопасност на храните следва да унищожат чрез загробване всички птичи продукти. Помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в населеното място е необходимо да се почистват механично и да бъдат дезинфекцирани неколкократно.

Освен това се въвеждат и следните мерки в зоната за сигурност:

 • Забрана на търговията и придвижването в и от предпазната и наблюдаваната зона на домашни и диви птици, техните яйца за люпене, както и всички продукти от птици.
 • Забранява се и търговията и придвижването на продукти от див пернат дивеч, предназначени за консумация от хора, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас;
 • Не се допуска изнасянето на тор, течна екскрементна смес и торова постеля;
 • Всички транспортни средства, които влизат или излизат от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици следва да се дезинфекцират.

От страна на Областните дирекции по безопасност на храните призоват:

 • Собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат птици само за лични нужди да не допускат излизането им извън дворовете и обектите;
 • Да съхраняват в закрити помещения фуражите за изхранване;
 • Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.
 • За  ограничаване разпространението на заболяването в страната се въвеждат още следните мерки:
 • Забранява се провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици в цялата страна;
 • Забранява се достъпът на външни лица, както и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици;
 • Привеждане в изправност на дезинфекционната техника;
 • Не се допуска лов на пернат дивеч на територията на областите Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Стара Загора, Ямбол, Търговище, Разград, Русе и Сливен.

Собствениците на животни да наблюдават здравословното състояние на отглежданите птици и при промяна или смъртност да уведомят незабавно ветеринарния си лекар или кмета на населеното място. Сигнали могат да се подават на денонощния телефон на Българската агенция по безопасност на храните - 0700 122 99.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ