Часовете в прогимназията стават с пет минути по-къси

Часовете в прогимназията стават с пет минути по-къси

Часовете в прогимназията стават с пет минути по-къси

В V, VI и VII клас звънецът вече ще бие след 40 вместо след 45 минути във всички училища, както е в момента само в III и IV клас. Сега такава е продължителността на часовете в III и IV клас, както и прогимназиални класове в училища, където се учи на две смени.

Часовете на прогимназиалните випуски се намаляват по указание на Министерството на здравеопазването (МЗ) и с цел равнопоставеност на всички ученици от тези класове. Промяната се прави чрез изменения в две наредби на министъра на образованието и науката, които бяха публикувани за обществено обсъждане днес – за учебния план и за организацията на дейностите в училищното образование. Ако бъдат приети, те ще влязат в сила още от началото на новата учебна година.

Въвеждането на 40-минутни учебни часове ще съкрати общото време за обучение. Това ще се отрази върху усвояването на материала особено по ключови предмети като български език и литература и математика, които се изучават с най-голям брой часове. Ето защо Министерството на образованието и науката (МОН) предлага да увеличи броя часове по български език и литература с половин час седмично в V и VI клас и по математика – също с половин час в V, VI и VII клас. Наред с това проведените анкети сред учители и ученици за учебните програми показват необходимост от увеличаване и на часовете по география и икономика в V клас - отново с половин час седмично.

Увеличаването на броя часове по трите предмета е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с изискванията на МЗ, които допускат обща седмична натовареност от 32 учебни часа. Изгубеното учебно време заради скъсяването на учебния час в прогимназията би могло да се компенсира и по друг начин – чрез удължаване на общото учебното време с две седмици за учениците от I до VI клас. Това предложение беше обсъждано неколкократно със социалните партньори. По-голямата част от тях го подкрепят, но смятат, че са необходими още разяснения и обсъждане на детайлите. В същото време данните сочат, че българските ученици имат най-краткото задължително учебно време в Европа – 7040, при средни за Европа 8617 часа

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ