До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи у нас

До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи у нас

До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи у нас

До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи в български висши училища и научни организации, съобщават от министерството на образованието и науката.

Парите се осигуряват по Националната програма "Млади учени и постдокторанти - 2", чийто първи етап започва днес. С общо 7,5 млн. лева ще бъдат подпомогнати изследователи в началото на тяхното кариерното развитие в 25 държавни висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Военномедицинската академия, Националния център по заразни и паразитни болести, и в Националния институт по метеорология и хидрология. Това е половината от целия бюджет на програмата, а периодът й на изпълнение е от 2022 г. до 2025 г.  

"Млади учени и постдокторанти - 2" е разделена на два модула. По първия ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение, до десет години след придобиване на първа образователно-квалификационната степен "магистър".

Новоназначените млади учени ще получават възнаграждение от 1200 лева на месец. Тези от тях, които вече са наети по друг договор в същата организация, ще вземат допълнително от 200 до 600 лева месечно. И в двата случая са включени средствата за осигуровки за сметка на работодателя.

Вторият модул "Постдокторанти" е предназначен за учени с образователна и научна степен "доктор" от българско или чуждестранно висше училище, или научна организация, придобита преди не повече от пет години. Те кандидатстват за финансова подкрепа с проектно предложение по актуална научна тема. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. 

Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователната и научна степен "доктор". Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лева месечно за квартирни разходи. Постдокторантите, вече наети в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 300 и 600 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. 

От днес до 5 август т.г. университетите и научните организации трябва да започнат процедурите за определяне на участници в програмата. Във всяка организация се сформира комисия, която разпределя получените по програмата средства към структурните си звена и разработва механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите. Университетите и научните организации са задължени да публикуват електронни обяви за кандидатстване на своите сайтове, а за постдокторантите - и на електронния портал Euraxess. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ