НСИ: 9,2% от от населението на България останало непреброено

НСИ: 9,2% от от населението на България  останало непреброено

НСИ: 9,2% от от населението на България останало непреброено

9,2 на сто от населението на България  или между 573,9 хил. и 613 хил. души, не е било преброено през септември миналата година. При направените проверки са установени  1596 души, които нито са се самопреброили по електронен път, нито са посетени от преброител. Повече са  непреброените мъже. Те са 9,9%  спрямо непреброените жени(8,7 на сто). Най-висок е относителният дял на непреброените  на възраст до 19 години.

Това е станало ясно при проведените контролни изследвания от Националния статистически институт(НСИ). Основната цел на контролното изследване за точността на регистрираните данни е да се оцени получената при Преброяване 2021 информация по отношение на верността на вписаните данни за населението и жилищата. Проверени са 2001 жилища и 5257 лица. 

Броят на непреброените в селата е 5,8 на сто, докато в градовете той е почти двойно повече -10,5 на сто.

Според  методологията на преброяването лицата се преброяват на принципа на тяхното "обичайно местоживеене" са установени 326 случая на неправилно преброении по този признак, уточняват от НСИ.

Преобладават неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица във възрастовата група 20-30 години. Те са общо 2,5 на сто от проверените лица. Хората на възраст 0-19 г. са 2,2%. Относителният дял на този показател при мъжете (1.8%) е малко по-висок отколкото при жените (1.6%). Неправилно е определено обичайното местоживеене  на 2,1 на сто  от живеещите в градовете и на 0,9 от живеещите в селата.

Резултатите от контролното изследване показват, че неправилно отнасяне по обичайно местоживеене са допуснали предимно саамопреброилите се по електронен път (3.1%) в сравнение с преброените от преброител (1.4%).

При отнасяне на резултатите към цялото население на страната се установява, че относителният дял на неправилно отнесените по обичайно местоживеене лица  е между 1,7% и 2,2 на сто.

При контролното изследване за точността на регистрацията са идентифицирани и 99 случая (1,9% от проверените лица) на неправилно отбелязване на юридическото семейно положение и 60 случая (1.1%) на фактическото семейно положение.

Най-висок е относителният дял на разведените лица, за които при преброяването е посочена неправилна категория на юридическото семейно положение. При фактическото семейно положение най-висок е делът на неправилно отнесените лица във "фактическо съжителство", сочат данните от проверката на НСИ.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ