Хората с увреждания ще получават помощи дори и при забавяне на ТЕЛК при преосвидетелстване

Хората с увреждания ще получават помощи дори и при забавяне на ТЕЛК при преосвидетелстване

Хората с увреждания ще получават помощи дори и при забавяне на ТЕЛК при преосвидетелстване

При забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи. Това предвиждат приетите на второ четене днес промени в Закона за хората с увреждания. Целта е да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК, като през този срок не се прекъсва полагащата се финансова подкрепа на хората с увреждания. 

Право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия.

Парламентът прие още, когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на нови експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК без прекъсване, предава БТА.

Регионалната здравна инспекция ще уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. 

Народните представители подкрепиха и друга промяна - право на месечна финансова подкрепа в максималния размер по чл. 70, т.5 по Закона за хората с увреждания да получават хората, на които поради смърт на родител им е отпусната наследствена пенсия, вместо такава за инвалидност.

Същото ще важи и за хората с над 90% степен на увреждане и с определена чужда помощ, на които се предоставя пенсия за военна инвалидност. До момента размерът на пенсиите им бе близък до социалните. Става въпрос за 147 военноинвалиди. 

Предоставя се и възможност на хората с пенсия за гражданска инвалидност, с право на чужда помощ, да получават месечна подкрепа като тази на военноинвалидите. Това са граждани, които са пострадали при изпълнение на гражданския си дълг или случайно, вследствие действията на органите на властта при изпълнение на служебните задачи на тези органи. Към момента в България хората с такъв вид пенсия са около 13 човека.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ