Приходите от туристически нощувки се свиват

Приходите от туристически нощувки се свиват

Приходите от туристически нощувки се свиват

Приходите от нощувки в места за настаняване с над 10 легла през март 2015 г. достигат 32,1 млн. лв., което е с 2,5% по-малко в сравнение с март 2014 г. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани - с 5,1%, докато тези от български граждани остават приблизително на същото ниво, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През март 2015 г. в страната са функционирали 1 983 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 56,4 хил., а на леглата – 113,1 хиляди. В сравнение с март 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3,9%, а на леглата в тях - с 3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2015 г., е 666,2 хил., или с 5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 10,5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2015 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 70% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34,9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31,8% от нощувките на български граждани и 20,7% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 33,3 и 9,3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2015 г. са намалели с 1,4% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 328,5 хиляди. От всички пренощували лица 71,5% са българи, като по-голямата част от тях (64,5%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 93,8 хил., като 70,2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2015 г. е 19,6%, като спрямо март 2014 г. намалява с 1,6%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 28,6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 18,3%, и с 1 и 2 звезди – 12,9%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ