Държавният ни дълг за 2020 г. се равнява на една четвърт от БВП

Държавният ни дълг за 2020 г. се равнява на една четвърт от БВП

Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 602 млн. лв., или 24,7 на сто от БВП по окончателни данни Националния статистически институт.

През 2020 г. институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от -4 780 млн. лв., или 4 на сто от БВП.

Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на -5 284 млн. лв., или 4,4 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 339 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 165 млн. лева.

[[{"fid":"382235","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":339,"width":1032,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ