Държавата пое нов дълг в размер на 100 млн. лв.

Държавата пое нов дълг в размер на 100 млн. лв.

Държавата пое нов дълг в размер на 100 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 юли 2026 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност от 2,41%. За сравнение, на проведения на 25 януари 2016 г. първи аукцион за емисията беше отчетена доходност в размер 2,58%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 233,1  млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,33. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 49,91%, следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 30,98%, застрахователните дружества с 10%, инвестиционните посредници с 5,61% и други инвеститори с 3,50%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ