Премийният приход на застрахователите достигна близо 1.8 млрд. лв. към юни

Премийният приход на застрахователите достигна близо 1.8 млрд. лв. към юни

Премийният приход на застрахователите достигна близо 1.8 млрд. лв. към юни

Премийният приход на  застрахователния пазар у нас възлиза на 1.795 млрд. лв. към края на юни. Той записа 9,8% ръст на годишна база, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) днес. Изплатените обезщетения са с 9,3 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 696,8 млн. лв.

На този фон секторът запазва стабилност и запазва положителна тенденция на развитие, въпреки глобалните предизвикателства, посочват от КФН.

Сегментът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3% на годишна база и към юни е 1,476 млрд.  лв. Изплатени са обезщетения за 565,7  млн. лв., като изменението на годишна база е 7,6%. Автомобилното застраховане продължава да доминира. По застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите събраният премиен приход е 592 млн. лв., а нарастването - слабо в рамките на 1,4%.

Запазва се трендът на застраховка „Каско“; по-значителен е ръстът на премийния приход от 15% до 405 млн. лв. при подобен ръст на изплатените обезщетения от 14%, които достигат 163 млн. лв.

Общо премийният приход за „Пожар и природни бедствия“ остава на нива от предходната година - отчита минимален ръст от 0,7% на годишна база.

Премийният приход по застраховка „Индустриален пожар“ отбелязва спад от 3,7% спрямо същия период на 2021 г. По застраховка „Пожар и други опасности“ той възлиза на 56 млн. лв. и записва ръст от 8,6% на годишна база. По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ от 23,5%.

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане. Годишният ръст е 19,6% до 14 млн. лв. Забележителен обаче е ръстът на изплатените обезщетение на земеделските производители – 164% за година, вследствие на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България.

Пазарните данни към юни 2022 г. сочат за забавяне в темпа на растеж в животозастраховането до 7,8% на годишна база при събран премиен приход от 319,3 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 131 млн. лв. Те са със 17 % повече спрямо същия период на 2021 г.  Това развитие е свързано с тенденциите около „двигателя“ на интензивния растеж в животозастраховането през 2021 г. -  застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Премийният приход по нея е 110 млн. лв., с което се задържа на нива, близки до тези от същия период на 2021 г. За сравнение - премийният приход по нея към юни 2020 г. е бил 49 млн. лв. По значим ръст от 16% на прихода се отчита по линия на рисковите животозастраховки при събрана сума от 51 млн. лв.

Трайна е тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. По линия на застраховка „Заболяване“  премийният приход е близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,6 на сто. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв. - с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 г. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ