Advertorial

От зелени разходи към зелени приходи

От зелени разходи към зелени приходи

От зелени разходи към зелени приходи

Чрез нашите технологични решения WINDCHUTE™ и PIEZEROWATT™ ефективността на извличане на енергията може да бъде многократно повишена, посочва Драгомир Константинов, основател и управител на Constant Dynamics System.  Изобретател, консултант и обучител за развитие на зелени бизнеси, той има над 10-годишен опит и експертиза в области като синята икономика и интегрираното местно развитие

- Колко реалистично изглежда в момента постигането на целта България да стане въглеродно неутрална до 2050 г.?

- Предвиденото време за постигане на тази цел е повече от достатъчно. Но дали тя ще се постигне, зависи дали и кога ще започне работа, а и от научно-техническите и особено от капиталовите средства към подобни дейности в България. Напоследък най-после стана съвсем очевидно значението на местното производство на чиста енергия за осигуряване на електричество на поносима цена. Както и какво означава зависимостта от внос на енергия в геополитически план. Вероятно е значителните инвестиции по линия на европейската зелена сделка да окажат голямо стимулиращо въздействие. Така че да, можем да се надяваме, че курсът, обявен категорично от правителството на Кирил Петков, ще бъде спазван и продължен и след изтичане на неговия мандат. Храним надежди, както се казва. Но все пак трябва да има и с какво да ги храним.

- Кои са най-подходящите източници, към които България може да се ориентира спрямо инфраструктура и географско положение?

- Мина времето на ексклузивните избори в областта на енергетиката. Необходимо е да използваме ефективно всички чисти енергийни източници, които са на наше разположение. България за щастие разполага с пълен набор от такива източници – слънце, вятър, геотермална енергия са изобилни у нас и са все още значително неоползотворени. Но е необходимо да изле­зем решително от покоя, който това изобилие ни осигуряваше до момента.

- Кои са добрите примери за прилагането на тези алтернативи?

- На първо място ефективността на извличане на енергията може да бъде многократно повишена. Но за това са необходими много по-високи нива на държавни и частни инвестиции и научноизследователски разходи от досегашните. Също така предприемането на такива инициативи е необходимо да бъде значително либерализирано. Потенциалът на малките комунални и МСП инсталации за чиста енергия, тяхната инициативност и съзидателна изобретателност, позната от други държави, са все още напълно неизползвани у нас. Добавянето на стойност при вече съществуващите ВЕИ инсталации е следваща задача. Възможно е то да се постигне например чрез изграждане на възли за производство на водород и на зарядни станции от възобновяема енергия. Би било добре да се намали и зависимостта на развитието на ВЕИ от публичните субсидии. „Синята икономика“ на американския изследовател Гюнтер Паули изтъква важността зелените иновации да са конкурентни и без подобни субсидии. Седи и мирогледният въпрос да се осъзнае необходимостта от преход от „зелените разходи“ към „зелени приходи“. Незначителна част от добавената стойност на устройствата за ВЕИ у нас остава в България. За да се промени това, належащо е стимулирането на местни производства за компоненти и цялостни продукти във връзка с тези дейности. Планираното изграждане на предприятие за батерии у нас, ако бъде осъществено, ще бъде решителна крачка в тази посока.

- Кои са техническите ви решения?

- Първото ни решение в областта на чистата енергия, WINDCHUTE™, представлява нов модел вятърна турбина с вертикална ос, която улавя енергията на вятърните потоци с помощта на хоризонтални парашутни уловители, изработени от гъвкава, лека и здрава техническа тъкан. Това осигурява площ за улавяне на вятъра, сравнима с най-добрите съществуващи модели, при по-малко общо аеродинамично съпротивление и над 80% олекотяване на ротора на турбината (позволяващо допълнително олекотяване на цялостната конструкция). 

WINDCHUTE™, вятърна турбина с парашутни уловители

Ще има значителни предимства и при производството, транспортирането, монтажа, поддръжката и рециклирането на тези турбини. За сравнение – най-големите действащи вятърни турбини (които са и най-рентабилни) достигат диаметър до 125 м, тежат между 150 и 330 т, разположени са върху основа от над 1000 т железобетон, а извеждането им от експлоатация се очаква да осигури около 43 млн. т нерециклируеми отпадъци към 2050 г. в световен мащаб. Нашият модел може значително да снижи тези стойности. И има добри условия за производство в нашата страна. 

Проектът ZEBRA (The GE Zero Waste Blade Research) има за цел да създаде най-голямата в света рециклируема перка на вятърна турбина. Снимка: Личен архив

Второто ни енергийно решение, PIEZEROWATT™, е насочено към осигуряването на когенерация на електроенергия с помощта на мощни пиезоелектрически елементи, т.нар. „стекове“. То използва специфичния начин на извличане на пиезоелектрическата енергия – образно казано, електричеството във всяка пиезоклетка е като вода в сюнгер и се извлича при оказан натиск. Това позволява прилагане на „домино ефект“ и на други механични ефекти, включени в нашите патенти, за да се активират едновременно повече от една пиезоклетки. В сравнение например с подобен „стек“ от фотосоларни панели осветяването на първия от тях ще активира само него и няма да премине по-нататък. Но механичният натиск, или механичният импулс, се предава без загуби от едно твърдо тяло на следващото, както се знае от съответния принцип на Исак Нютон, и както се вижда на всяка билярдна маса. Това позволява ефективна и значителна мултипликация на „вложените“ електромеханични импулси върху група от подобни пиезоклетки.

Пилотен прототип на PIEZEROWATT ™, демонстриран от Драгомир Константинов и Симеон Горов, Demo-Day на BlackSea ClimAccelerator, 10.12.2021 г. Снимка: Личен архив

- Как постигнахте увеличение на мощността до няколко киловата в секунда?

- Използваме групи от мощни фабрични пиезоелементи, които активираме съвместно посредством нашите патентовани и запазени технически решения. Изследванията ни продължават и сме положително настроени към партньорства.

  • Constant Dynamics System е млада фирма от категорията Solution provider (Доставчик на решения). Осъществява проучвания и разработки в новите енергийни източници. Разполага с повече от 10 успешно регистрирани международни патента и няколко процедури в ход. Малкият екип е реализирал партньорски проекти с Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна, „София Тех парк“, ТУ – София, и с някои институти на БАН.

Венцислав Савов. Текстът е публикуван в бр. 4/22 на сп. "Мениджър"

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ