3,9% икономически ръст през третото тримесечие

3,9% икономически ръст през третото тримесечие

Икономиката на България през третото тримесечие на 2017 г. е нараснала с 3,9% в сравнение със същия период на 2016 г. На тримесечна база БВП се е увеличил с 0,9%, показват експресни данни* на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в номинално изражение достига 27,336 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. е 23,408 млрд. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,9%), което в стойностно изражение възлиза на 18,839 млрд. лева. През третото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е в размер на 4,990 млрд. лв. и заема 18,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо второто тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност нараства с 0,5%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на 2017 г. има крайното потребление - с 1,1% и износът на стоки и услуги - с 3,2%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3,9% на годишна база.  Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4,6%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 4,2% през третото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4,4 и 6,2%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ