Бизнес климатът бележи подобрение, лек оптимизъм сред мениджърите за следващите 6 месеца

Бизнес климатът бележи подобрение, лек оптимизъм сред мениджърите за следващите 6 месеца

Бизнес климатът бележи подобрение, лек оптимизъм сред мениджърите за следващите 6 месеца

През ноември 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1,2 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрената конюнктура в строителството и търговията на дребно, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за дейността им през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът се повишава с 2,3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата осигуреност с поръчки се увеличава, докато прогнозите им за дейността през следващите три месеца са леко влошени. Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 2,7 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите през следващите три месеца. Конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът през ноември запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват. Най-сериозната пречка за дейността на предприятията остава конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ