Бизнес климатът се подобрява през януари

Бизнес климатът се подобрява през януари

Бизнес климатът се подобрява през януари

Общият показател на бизнес климата се повишава с 1,4 пункта през първия месец на 2020 спрямо предходния месец в резултат на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 5,0 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца са също благоприятни. Средното натоварване на мощностите нараства с 1,7 пункта в сравнение с три месеца по-рано и достига 78,0%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 32,8 и 32,3% от предприятията. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът намалява с 1,0 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2019 г. и се оценява на 8,5 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до подобрение на дейността в краткосрочен план. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в строителството са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 1,9 пункта в резултат на по-резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца се запазват, като и очакванията им за поръчките към доставчиците от вътрешния пазар през следващите три месеца са благоприятни. Конкуренцията в бранша продължава да бъде основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. Относно продажните цени търговците предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът през януари запазва нивото си от декември 2019 г. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, въпреки че през последния месец се отчита намаление на неблагоприятното им влияние. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ