Бизнес климатът се влошава през юни

Бизнес климатът се влошава през юни

Бизнес климатът се влошава през юни

Общият показател на бизнес климата през юни 2021 г. намалява с 4,0 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юни бизнес климатът в промишлеността спада с 8,4 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводенос повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от чужбина. По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът се понижава с 6,5 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са благоприятни. Основните фактори, затрудняващи дейността, остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите, като в сравнение с предходния месец се отчита нарастване на отрицателното им влияние. Относно продажните цени делът на мениджърите, които очакват повишение през следващите три месеца, се увеличава.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от май. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса през следващите шест месеца са неблагоприятни, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца са резервирани. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за дейността, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното ѝ въздействие. На второ и на трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени търговците на дребно предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът се увеличава с 2,7 пункта, което се дължи на позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги също са благоприятни. Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и фактора „други”. Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ