Бизнес климатът се влоши през ноември

Бизнес климатът се влоши през ноември

Бизнес климатът се влоши през ноември

Общият показател на бизнес климата през ноември 2020 г. намалява с 4,1 пункта спрямо предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно, информира Националният  статистически институт (НСИ).

През октомври бизнес климатът в промишлеността запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата отчита леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната, факторът „други“ и недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът спада с 9,9 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са понеблагоприятни. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е и нарастване на негативното въздействие на фактора „други“ , който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора строителните предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 9,9 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Основната пречка за развитието на бизнеса остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът запазва нивото си от октомври.Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се влошават, като и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са песимистични. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и факторът „други“ продължават да са основните фактори, ограничаващи дейността, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на първите два фактора. По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ