Бизнес климатът се влошава през юни

Бизнес климатът се влошава през юни

Бизнес климатът се влошава през юни

Стопанската конюнктура в страната се е влошила. През юни общият показател на бизнес климата намалява с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите, отчита НСИ.

В промишлеността бизнес климатът нараства с 1,5 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца се запазват благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса, посочени съответно от 36,8 и 32,5% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се понижава с 3,4 пункта  в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни. През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, който измества на второ и трето място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

В търговията на дребно бизнес климатът се увеличава с 0,8 пункта, което се дължи на леко подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца.

Бизнес климатът в услугите спада с 4,5 пункта главно поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса. Преобладаващите очаквания на мениджърите за продажните цени в сектора са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ