Бунтът на машините. Какви рискове носи изкуственият интелект за икономиката?

Бунтът на машините. Какви рискове носи изкуственият интелект за икономиката?

Бунтът на машините. Какви рискове носи изкуственият интелект за икономиката?

Въвеждането на изкуствения интелект напълно ще измени световната икономика, но същевременно ще създаде и редица опасности за нея. Сред печелившите ще бъдат застрахователните компании, чиято работа ще се увеличи заради рисковете, създавани от технологичната революция.

Темповете на годишен икономически растеж в редица развити страни в близко бъдеще могат да бъдат удвоени благодарение на повсеместното въвеждане на изкуствения интелект. Разпространението на иновационните технологии обаче носи и нови предизвикателства. Застрахователните компании ще имат нужда от нови стратегии за управление на риска, за да максимизират предимствата от въвеждането на изкуствения интелект в обществото и бизнеса.

Очаква се към 2035 година технологиите, основаващи се на изкуствения интелект, да увеличат производителността на корпорациите от 16 отрасъла в 12 страни със средно 38 %. Това сочат данни от анкета сред 1911 експерти по риска, проведена от Allianz в редица страни през 2018 година. Разпространението на технологиите, основаващи се на изкуствен интелект - от чатботове* до автономни автомобили - неумолимо трансформира промишлеността и обществото.

Изкуственият интелект вече се използва за повишаване на производителността на труда чрез уникална информация, получена от анализ на данни, както и чрез автоматизиране на прости задачи. Очаква се технологиите, създадени чрез изкуствения интелект, да се увеличават и частните компании започнаха да отделят все по-големи инвестиции, за да се възползват първи от техните предимства.

Нови възможности и опасности

Експерти оценяват степента на влияние на изкуствения интелект и другите иновационни технологии върху икономиката по-високо от, да кажем, влиянието на политическите рискове и климатичните промени. При това мнозина от специалистите отбелязват евентуални негативни последици от въвеждането на иновациите.

Например, проникването на изкуствения интелект в производството може да засили уязвимостта на автоматизираните, автономни или самообучаващи се машини от кибер опасности, както и вероятността от мащабни нарушения в работата и загуби, особено ако става дума за жизненоважна инфраструктура.

Не е нужно да търсите далечни примери - преди не много време кибер атака срещу металургично предприятие в Германия нанесе сериозни вреди на компанията и й нанесе загуби за милиони. Хакерите успяха да проникнат в компютър, управляващ доменна пещ, и временно да инсталират вирус, който накара пещта да прегрее и да се разтопи. Злосторниците не само успяха да получат достъп до системата за управление на завода, но и да спрат работата му.

Изкуственият интелект излага компаниите на бизнес рискове, които лесно могат да засенчат огромните ползи от него. Предприятията започват да се сблъскват с нови задължения като прехвърляне на отговорността за вземането на решения от човека към машината.

Нагледен пример е експериментът на Microsoft с (чат)бота Тау. Ботът, работещ на основата на изкуствен интелект, бе блокиран в Twitter още в първите часове след пукането му. За по-малко от денонощие от фрази като "Здравей, свят" и "Всички хора са готини" ботът премина към откровено нацистки и расистки изказвания, започна обилно да използва нецензурни думи и да пише постове с откровено порнографски характер. Facebook също трябваше да прекъсне свой експеримент с изкуствен интелект. Руската компания Система използваше чатботове, първоначално създадени за общуване с хора, които постепенно започнаха да общуват помежду си. Отначало ботовете си пишеха на английски, но в определен момент минаха на език, създаден от самите тях в процеса на развитие на програмите.

Тези примери показват добре необходимостта от внимателно проучване на последиците от въвеждане на технологиите, основаващи се на изкуствен интелект, преди да започне широкото им използване в обществото.

Изкуственият интелект например може да намали броя на пътно-транспортните произшествия с до 90 %, но и носи неясноти по въпроса за отговорността и етиката при катастрофа. Неотдавна Uber Technologies спря тестовете на самоуправляващи се коли, след като автономен автомобил блъсна фатално жена. Това стана първата смъртоносна катастрофа с участието на пешеходец и самоуправляващ се автомобил. Веднага след инцидента Uber обяви, че незабавно спира изпитанията на всички свои самоуправляващи се коли в Питсбърг, Сан Франциско, Торонто и голяма част от Финикс.

Здравеопазването е друг икономически сектор, където очакванията от изкуствения интелект са много високи. Има хипотеза, че използването на анализирани данни може да допринесе за победата над множество нелечими днес заболявания, както и да се диагностицират болести, които изискват изясняване на факти и кръстосана проверка чрез голямо количество медицински изследвания.

Очевиден е проблемът за защитата на личните данни на пациентите, например при широко използване на изкуствения интелект в медицинската документация за изучаване на нови заболявания. Този проблем вече привлече вниманието към необходимостта да се измени законодателната защита на данните и правата на пациентите.

Ще се променят и заплахите в сферата на цифровата безопасност. Новите технологии ще понижат кибер рисковете чрез възможно най-доброто откриване на атаките, но същевременно и ще увеличат вероятността от такива. Изкуственият интелект ще проправи пътя към по-сериозни инциденти, ще намали разходите за организиране на кибер нападения и ще позволи те да бъдат извършвани по-целенасочено.

Силно ще се откроят и социалните въпроси. По данни от изследване на консултантската компания McKinsey в момента над 1,1 милиарда работни места са свързани с функции, които могат да бъдат автоматизирани, като над 100 милиона от тях са в САЩ и Европа.

Как ще се измени застраховането?

Застрахователният отрасъл също ще се трансформира, за да противодейства на дългосрочните заплахи, свързани с въвеждането на напреднали технологии, основаващи се на изкуствен интелект. Тъй като за клиентите ще се появят рискове, неразривно свързани с иновационните технологии, то ще възникне необходимостта от преразглеждане на застрахователното покритие.

Да вземем пример от автономното управление на автомобили - една от най-известните области на предстоящите приложения на изкуствения интелект. В момента собственикът на автомобила носи отговорността както за собствените си грешки при управлението, така и за дефекти на автомобила, свързани с неправилно или ненавременно техническо обслужване.

При автономните коли ще се увеличи делът на инцидентите, при които застрахователите ще трябва да получават компенсация от производителя на автомобила или от доставчика на програмното обезпечение за изкуствения интелект.

Според анализатори, анкетирани от Allianz, използването на изкуствен интелект може да повиши качеството при прогнозирането на големи корпоративни рискове. Например, още от сега датчици на транспортните контейнери предават данни за местоположението и състоянието на товара до транспортната компания и застрахователя. Получената информация позволява на собственика навреме да активира застрахователното покритие или да вземе мерки за намаляване на щетите, а на застрахователната компания - да оптимизира застрахователното покритие.

Изкуственият интелект е и възможност да се очертаят реалните потребности на клиентите, както и да се анализира клиентската информация и да се създадат точни профили на клиентите при разработването на успешни индивидуални маркетингови кампании. Технологиите, основаващи се на изкуствения интелект, могат да помогнат също да се препоръчват нови продукти на потенциални клиенти, а персонифицираният подход може да стане стимул за популяризиране и демократизация на застрахователните услуги.

Можем да кажем, че изкуственият интелект не е част от научната фантастика, а вече е реалност. Още отсега инивационните технологии от една страна осигуряват икономически ползи, а от друга - изискват оценка и съвременен подход към управлението на рисковете.

*чатботът е компютърна програма, която отговаря автоматично на запитвания на клиенти, създавайки усещането за разговор с истински човек. Този диалог се осъществява чрез текст, аудио или други визуални елементи като изображения и емотикони.

Николай Клековкин,сп. "Форбс"

(БТА)

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ