Монделийз Интернешънъл разширява програмата си за добив на пшеница от устойчиво земеделие

Монделийз Интернешънъл разширява програмата си за добив на пшеница от устойчиво земеделие

Монделийз Интернешънъл разширява програмата си за добив на пшеница от устойчиво земеделие

Монделийз Интернешънъл обяви амбиция да разшири Harmony – програма за добив на пшеница от устойчиво земеделие, и така да покрие 100% от марките бисквити на компанията в Европейския съюз до 2022 г., което е 60% от производството на бисквити в ЕС за миналата година.

"Европейските потребители все повече свързват висококачествените продукти с устойчиво производство. Те са наясно с въздействието от своя избор на храна върху околната среда и имат високи очаквания от производителите да поемат своя дял от тази отговорност", споделя Хуберт Вебер, вицепрезидент на Монделийз Интернешънъли президент за Европа."Като най-големия производител на бисквити в Европа, можем да играем роля в справянето с предизвикателствата, пред които сме изправени, като климатичните промени например, като насърчим устойчивите земеделски практики и подобрим биоразнообразието в нашата верига на доставки. По този начин допринасяме за създаването на по-справедлива, по-прозрачна и интегрирана верига на доставки, в която доброто качество за потребителите означава добро въздействие върху земеделските стопани и обществото."

Днес програмата Harmony включва 1700 фермери, 13 мелниции 21 кооперативa вшест пазара (Белгия, Чехия, Франция, Италия, Полша и Испания), произвели 177 000 тона пшеница за бисквитите на компанията през 2017 г. Това представлява около 75%от производството на бисквити на Монделийз Интернешънъл в Западна Европа или 60% в целия ЕС, включващобрансовекато LU, Oro, LiGA и Fontaneda. Чрез разширяването на програмата, годишното производство на пшеница при устойчиви условия, заложени в концепцията на Harmony, ще нарасне до над 280 000 тона до 2022 г. Това ще покрие обема отпшеница, необходим за производството на цялото европейско портфолио от бисквити, добавяйки бисквитите belVita, бисквитите Milka и Barni.

Стартирала преди 10 години във Франция, Harmony отстоява биологичното разнообразие и добрите екологични практики при производството на пшеница в Европа. Създадена в сътрудничество със земеделски стопани, кооперативи и мелници, програмата се стреми да поощри ангажимента и подкрепи финансово земеделските производители-партньори да следват устойчиви практики в отглеждането и преработката на пшеница. Земеделските производители, част от Harmony, се ангажират да опазват водата, да се грижат за почвата, да опазват биологичното разнообразие и да намаляват въглеродните емисии и същевременно да увеличат доходите си, следвайки тези принципи.

Harmony е разработена и в сътрудничество с неправителствения сектор, агрономи, специалисти по опазване на околната среда, изследователски организации. Дейностите и практиките на програмата се одитират всяка година с цел да се гарантира спазването им.

Подкрепена с Харта за устойчиви практики, програмата се стреми да:

  • сведе до минимум използването на пестициди и торове чрез насърчаване на подбора на еластични сортове пшеница и грижи за почвата
  • насърчава за намаляване на въглеродните емисии, особено чрез намаляне на използването на торове и препарати за лечение на растенията
  • поощрява грижата за опазване на водните ресурси
  • изисква запазване на местното биологично разнообразие: 3% от полетата за отглеждане на пшеница са предназначени за цветни граници или живи плетове, които осигуряват прашец и нектар за пчелите целогодишно

Към днешна дата програмата е довела до 20% намаление на употребата на пестициди в полетата в обсега на програмата. Земеделските производители на Harmony в Европа са засадили също и 1026 хектара с цветя около земите си, като близо 17 милиона пчели и над 30 вида пеперуди са наблюдавани там.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ