Недостигът на професионалисти прави мениджърите по-иновативни

Добромир Минков е управляващ партньор в "Стантън Чейс България". От края на 2007 г. е част от екипа като старши консултант и партньор в индустриален и енергиен сектор. Помага на компаниите за привличане на чуждестранни специалисти и мениджъри. Има успешно

Подходът ни в работата с хората е винаги от долу на горе - както при бизнес планиране, така и при реализиране на вътрешни проекти, споделя Дарина Пенева, изпълнителен директор на компанията за директен подбор Stanton Chase

- Госпожо Пенева, увеличават ли се, или намаляват разликите в имиджа на българските и чуждите работодатели през последните години?

- Наблюденията ни показват, че водещите фактори за топмениджърите при избор на нов работодател не са свързани с типа собственост, а преди всичко с корпоративната култура, с модела на управление и амбициите за развитие, качеството на продуктите и услугите. От голямо значение са също и правомощията за вземане на решения, съвпадението на ценностите, доверието от страна на прекия мениджър или собственик, възможностите да влияят на бизнес резултатите, ангажираността на компаниите със социалнозначими каузи, гъвкавите условия на работа, възможността сами да подберат екипа си и да се развиват като личности.

- След 11 години опит кой смятате, че е най-добрият HR инструмент в областта на employer branding?

- Ключовите HR термини са доверие към екипа, делегиране, стимулиране на споделянето на идеи и даване на възможност за ангажиране с реализирането им. Една от най-работещите практики за изграждане на позитивен имидж като работодател е даване на възможност за израстване - като обхват на отговорностите и като поемане на по-висока и по-комплексна роля. Водещ елемент е и средата за работа - стил и комфорт на офиса, надеждни технологии, гъвкави условия на труд, работа от вкъщи, инвестиции в обучения. Колкото повече компанията има култура на откритост и прозрачност, споделяне на знания и опит, навременна и двупосочна обратна връзка за представяне и стимулиране на непрекъснатото самоусъвършенстване и развитие, толкова по-атрактивна би била за привличане и задържане на професионалисти. Недостигът на квалифицирани специалисти кара мениджърите да са все по-иновативни и нестандартни в придобивките, които дават на служителите.

- Как ангажирате служителите в процеса на изграждане на корпоративния бранд на "Стантън Чейс"?

- В основата е фактът, че всички в екипа искаме да сме разпознаваеми като добри професионалисти и че харесваме работата си. Не е случайно, че на един тиймбилдинг избрахме заедно нашия девиз "Имай смелостта да успееш". Подходът ни в работата с хората винаги е от долу на горе - както при бизнес планиране, така и при реализиране на вътрешни проекти. Създадохме работни групи по ключови за нас области: маркетинг, развитие на хората, Businеss Excellence, офис и ИТ системи, като всеки от колегите избра къде да се включи според личните си интереси. Част от процеса на ангажиране включва признание на личния успех и на екипните постижения - имаме си нашите годишни награди, празнуваме заедно малките победи в ежедневието, даваме възможност на колегите да участват в международни срещи и обучения на "Стантън Чейс", както и в тематични бизнес и професионални форуми. Колегите ценят факта, че ги стимулираме да градят и личния си бранд в бизнес обществото и че когато имаме вакантна позиция, първо даваме шанс на хората в компанията да я заемат и им се доверяваме да изберат своя наследник.

Световният ни имидж помага да градим доверие

Kакто ние като лидери в екипа се отнасяме към колегите си, така и те ще се отнасят към нашите клиенти, убеден е управляващият партньор Добромир Минков

- Господин Минков, как вие като професионални HR консултанти помагате на работодателите да изграждат по-силни и атрактивни брандове, с които да печелят таланти?

- Работим активно за изграждане на нашата работодателска марка чрез поддържане на високи стандарти на работа, ползване на най-новите тенденции и международен опит от групата ни. Талантите, които нашите клиенти наемат през нас, първо се срещат с човек от нашия екип и асоциират бъдещия си работодател с нашата компания през нашето отношение, поведение, ценности и стандарти. И второ, консултираме постоянно клиентите как да пазят и развиват работодателската си марка. Това е основен критерий в избора на талантите за бъдещ техен работодател.

- Как се променя процесът на подбор, когато информацията за конкретна позиция вместо от компанията работодател, която търси кандидата, идва от името на консултантска компания със световен имидж, каквато е Stanton Chase?

- Намалява предразсъдъците и на двете страни в процеса на подбор - и на кандидатите, и на работодателите. Предварителните нагласи, без пряк обективен опит, са много характерни за нашата култура и регион. Световният ни имидж на надежден партньор ни помага да изградим и с двете страни най-важното - доверие. Така и двете страни стават отворени да споделят къде стоят в момента, какви са техните цели и бъдещи желания. А нашата роля е да открием къде ще се получи най-голямо напасване като едни деликатни медиатори.

- Каква е връзката между личния бранд на изпълнителния директор или прекия ръководител и начина, по който се възприема търговската марка от кандидатите за работа?

- Връзката е пряка. Лидерите в една компания са до голяма степен лицето є. Техните ценности и цели ясно прозират в цялата компания и нейния имидж като работодател. В малка страна като България, където информацията се разпространява лесно, това е още по-осезаемо. За съжаление, все още много от българските предприемачи са фокусирани предимно в целите и продуктите си и не развиват правилно и достатъчно хората си в екипа, както и работодателската марка като цяло. Често хоризонтът им относно развитието на хората е много къс. Изповядваме принципа, че както ние като лидери в екипа се отнасяме към колегите си, така и те ще се отнасят към нашите клиенти. Нещата са прости. Въпрос на осъзнатост и прилагане на няколко принципа: доверие, човешко отношение, прозрачност, яснота в целите и справедливост в оценяване на представянето и постигнатите резултати. Пред читателите на "Мениджър" искам да призная, че и ние извървяхме дълъг път в този процес на осъзнатост и умения за водене на малък екип. Това е приключение и умение, което се развива цял живот. Повярваш ли си твърде много, спреш ли да се оглеждаш и ослушваш, вече пътят ти е само надолу.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ