Несигурната икономическа среда продължава да тревожи мениджърите у нас

Несигурната икономическа среда продължава да тревожи мениджърите у нас

Несигурната икономическа среда продължава да тревожи мениджърите у нас

През февруари 2017 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно се наблюдава понижение, показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ).

Основният проблем, с който мениджърите у нас се сблъскват най-често, е несигурната икономическа среда и слабото търсене.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 0,7 пункта в сравнение с януари, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи. По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът нараства с 0,5 пункта  в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са също по- оптимистични.Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 1,3 пункта, което се дължи на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро” към „задоволително”. Същевременно обаче прогнозите им за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца е регистрирано подобрение. По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца.

В услугите бизнес климатът се увеличава с 0,5 пункта  в резултат на благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват. Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ