БВП нараства с 3,7% на годишна база през третото тримесечие

БВП нараства с 3,7% на годишна база през третото тримесечие

БВП нараства с 3,7% на годишна база през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 3,7 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, показват експресни оценки на Националния статистически институт(НСИ).

В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...“.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за третото тримесечие на 2019 г. на 5 декември 2019 година.

За третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31 485 млн. лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. е 27 133 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68,4 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 21 524 млн. лева. През третото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 5 773 млн. лв. и заема 18,3 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0,7% За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,5%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни

През третото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,7% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3,4%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4,9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,2% през третото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0,4%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,7%.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ