НСИ преизчисли растежа на БВП от 3,5 на 3,1%

НСИ преизчисли растежа на БВП от 3,5 на 3,1%

НСИ преизчисли растежа на БВП от 3,5 на 3,1%

Ръстът на брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие на 2019 г. е 3,1%, а не както сочеха предварителните данни на НСИ за ръст на БВП от 3,5%. Това съобщи председателят на Националният статистически институт Сергей Цветарски. Припомняме, че предишните данни, изнесени от НСИ, станаха повод БСП да обвини в манипулация управляващите.

„БВП за 2019 г. е получен като сума от тримесечни данни. Нараства в реално изражение с 3,4% спрямо 2018 г. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,6 процентни пункта до 23,5 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 73,7 на сто при 75,3 процента през съответния период на предходната година“, посочи директорът на дирекция „Макроикономическа статистика“ в НСИ Елка Атанасова.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2019 г. се изразходват 79,9 на сто от произведения БВП. Инвестициите формират 20,8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително, показват още данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 0,8% спрямо третото тримесечие на 2019 г. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,7 на сто. По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2019 г. крайното потребление бележи ръст от 1,1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 1,3%. Износът на стоки и услуги намалява с 0,5%, а вносът на стоки и услуги - с 3,1%, сочи още статистиката на НСИ.  

[[{"fid":"349638","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":418,"width":450,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Снимка: Графики на БВП на тримесечна и на годишна база (НСИ)

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2019 година възлиза на 32,682 млрд. лева по текущи цени, а за цялата изминала година - 102,269 млрд. лева, което е с 3% над нивото през 2018-а година.

През периода октомври - декември 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си спрямо същия период година по-рано. В същото време индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,6 процентни пункта до 23,5%, докато реализираната  добавена стойност от дейностите в сферата на услугите намалява до ниво от 73,7% спрямо 75,3% през четвъртото тримесечие на 2018-а година.

Крайното потребление през последното тримесечие на 2019 г. нараства с 1,1% на тримесечна база (след скок с 1,5% през предходните три месеца) и нараства на годишна база с 6,3% (след повишение с 5,8% през предходните три месеца). Брутната добавена стойност в икономиката пък нараства с 0,7% на тримесечна база и с 2,7% спрямо година по-рано (след повишения съответно с 0,6% и с 2,9% през третото тримесечие).

Външнотърговското салдо през последното тримесечие е положително и в размер на 176 млн.  лева, като през периода октовмри - декември 2019 г. износът на стоки и услуги се свива с 0,5% на тримесечна база  (след ръст с 3,6% през третото тримесечие) до 18,425 млрд. лева и се понижава на годишна база с 0,4% след скок с 4,2% през периода юли - септември. В същото време вносът се понижава с 3,1% на тримесечна база (след ръст с 3,4% през предишните три месеца) до 18,249 млрд. лева, като на годишна база вносът се свива с 0,2% (след скок с 5,5% през юли - септември).

Положителното външнотърговско салдо се отразява слабо позитивно на икономическия растеж, като търговският излишък в размер на 176 млрд. лева представлява 0,5 процентни пункта от БВП през четвъртото тримесечие на изминалата година, показват предварителните данни на НСИ.

Данните на НСИ показват, че принос за икономическия растеж през периода октомври - декември 2019 г. спрямо година по-рано оказват и нарастването на индивидуалното потребление с 6,4%, колективното потребление на държавното управление - с 5,3%, както и бруто образуването на основен капитал, което се увеличава с 3,0 на сто.

За цялата изминала година индустриалният сектор създава 25,9% от добавената стойност на икономиката, което e увеличение с 0,1 процентни пункта в сравнение с 2018 г., докато секторът на услугите създава 70,4%, а аграрният сектор - 3,7% от добавената стойност, при съответно 70,3% и 3,9% година по-рано. 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ