Външнотърговското ни салдо на минус през първото тримесечие

Външнотърговското ни салдо на минус през първото тримесечие

Външнотърговското ни салдо на минус през първото тримесечие

През периода януари - март 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 14 062.6 млн. лв., което е с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През март 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 384.7 млн. лв. и намалява с 8.8% спрямо същия месец на предходната година, сочат данните на НСИ.

През периода януари - март 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 15 524.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2019 година. През март 2020 г. общият внос на стоки намалява с 6.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 021.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2020 г. и е на стойност 1 461.4 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). През март 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 636.8 млн. лева.

През периода януари - февруари 2020 г. износът на България за ЕС нараства с 4.3% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 6 377.6 млн. лева. През февруари 2020 г. износът за ЕС нараства с 4.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 175.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.3% от износа за държавите-членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари 2020 г. се увеличава с 3.2% спрямо същия период на 2019 г. и достига 6 294.5 млн. лева (по цени CIF)/ През февруари 2020 г. вносът на България от държавите- членки на ЕС, нараства с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 207.1 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Унгария.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - февруари 2020 г. е положително и е на стойност 83.1 млн. лева.

През периода януари - март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4 809.9 млн. лева. През март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 509.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2020 г. намалява с 1.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6 023.3 млн. лева (по цени CIF). През март 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 815.3 млн. лeвa.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1 213.4 млн. лева.  През март 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 305.7 млн. лева.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ