Подобрение на бизнес климата през май след априлския крах

Подобрение на бизнес климата през май след априлския крах

Подобрение на бизнес климата през май след априлския крах

Общият показател на бизнес климата през май  2020 г. се покачва с 11,8 пункта спрямо предходния месец в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Припомняме, че през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г.

Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 11,4 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-позитивни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и факторът „други“. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът нараства със 17,3 пункта главно поради оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава намалена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни. Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 70.1% от предприятията. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с недостига на работна сила и фактора „други Строителните предприемачи предвиждат известно повишение на продажните цени в сектора, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 16,2 пункта в резултат на подобрените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и повишени очаквания по отношение на обема на продажбите и поръчките от доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора „недостатъчното търсене“, който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът се увеличава с 2,5 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, докато очакванията за следващите три месеца леко се подобряват. Факторите „несигурна икономическа среда“, „недостатъчно търсене“ и „други“ продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ