Повече от половината фирми в България ще запазят дистанционната работа

Повече от половината фирми в България ще запазят дистанционната работа

Повече от половината фирми в България ще запазят дистанционната работа

Повече от половината компании в България планират да запазят дистанционната работа и да ограничат използването на хартия. Но резултатите показват, че само 2% от компаниите в България имат дългосрочна цялостна дигитална стратегия, която надхвърля периода от 10 години. По-голямата част от фирмите планират стратегически действията си по отношение на дигитализирането в краткосрочен и средносрочен план (1-5 или 6-10 години).

Това показва проучване на Германо-българската индустриално търговска камара, в което са взели участие 60 местни дружества от 36 сектора на икономиката.  

Като цяло изследването показва, че пандемията от коронавирус е ускорила и насърчила въвеждането на дигитални технологии от страна на бизнеса в България, но по-мащабните процеси на дигитализация са възпрепятствани от недостатъчната квалификация на служителите и размера на инвестициите.

За 85% от анкетираните фирми делът на дистанционния труд се е увеличил. Освен това се наблюдава въвеждане и по-засилено използване на дигиталните технологии в самите компании. За 70% от анкетираните дигитализацията се превръща в по-важен приоритет вследствие на COVID-19 кризата.

Най-голяма част от запитаните - 85% - цитират въвеждането на повече технологии за дистанционна комуникация и срещи като най-важен приоритет в сферата на дигитализацията, а за 40% това е по-голямата автоматизация на IT и бизнес процесите. Минимален е процентът на отговорилите, че пандемията не е променила приоритетите на компанията.

Цифровата трансформация придобива все по-голямо значение за бизнеса у нас. Това е видно от отговорите на въпроса колко средства планират компаниите да инвестират в дигитални технологии спрямо миналата година. Около половината компании (47%) възнамеряват да инвестират повече, отколкото през изминалата година. Около 1/3 ще инвестират приблизително същата сума, а едва 1,67% - по-малко.

Несъмнено COVID-19 е променил начина на работа в компаниите. На въпроса кои от мерките, въведени по време на пандемията, работодателите смятат да запазят и след нея, 72% от компаниите посочват, че ще продължат с провеждането на дигитални работни срещи като практика и занапред. Други 63% смятат да запазят режима на дистанционна работа и увеличаването на процесите, свързани с намаляване на употребата на хартия. 6 на сто (10 компании) са заявили, че ще намалят или ще се откажат от офиса като място за работа.

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ