Производствените цени нарастват с 0,6%

Производствените цени нарастват с 0,6%

Производствените цени нарастват с 0,6%

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през януари 2017 г. нараства с 0,6% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3,2%, в преработващата промишленост - с 0,6% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,9%, при производството на напитки - с 0,7% и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0,5%, а намаление е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 0,5%.

Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства с 4,3% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 15,6%, и в преработващата промишленост - с 6,2%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 18,3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3,1% и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1,9%, а намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,3% и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2017 г. е с 0,5% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,7%, в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 0,3%.

На годишна база производствените цени се увеличават с 1,9%. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 14% и в преработващата промишленост - с 3,8%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,5%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ