Промишленото производство спада през май с 16,1% на годишна база

Промишленото производство спада през май с 16,1% на годишна база

Промишленото производство спада през май с 16,1% на годишна база

Mрез май 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0,1 на сто в сравнение с април 2020 година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. В третия месец от наложените противоепидемични ограничения, при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 16,1 на сто спрямо съответния месец на 2019 година.  

[[{"fid":"356943","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":345,"width":609,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Месечни изменения

През май 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 5.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 1.1%. 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 52.2%, производството на облекло - с 18.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 18.7%, производството на мебели - с 14.1%. 

ъществено намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 18.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.4%. 

Годишни изменения 

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 16.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.5%, и в добивната промишленост - с 8.2%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 60.6%, производството на тютюневи изделия - с 46.2%, производството, некласифицирано другаде - с 44.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 39.3%. 

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на основни метали - с 16.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.1%.  

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ