Силният икономически растеж в ЕС се запазва на фона на нови заплахи

Силният икономически растеж в ЕС се запазва на фона на нови заплахи

Силният икономически растеж в ЕС се запазва на фона на нови заплахи

Темпът на растеж на икономиката в ЕС и Еврозоната през 2017 г. надмина очакванията, като отбеляза рекордната за последните 10 години стойност от 2,4 процента. Очаква се растежът да остане силен през тази година, и леко да се забави догодина, като в ЕС и Еврозоната ще бъдат достигнати стойности от съответно 2,3 и 2 процента.

Частното потребление остава стабилно, а износът и инвестициите се увеличават. Безработицата продължава да намалява и е около равнищата отпреди икономическата криза. Икономиката е изложена в по-голяма степен на външни заплахи, които имат все по-силно и отрицателно въздействие.

Стабилният растеж помага за допълнително намаляване на държавния дефицит и на на дълга, както и за подобряване на условията на пазара на труда. Общият дефицит в еврозоната вече е под 1 процента от БВП и се очаква през тази година да спадне до под 3 на сто във всички държави, въвели общата валута.

Растежът се запазва силен, но скоростта леко намалява

През 2017 г. в ЕС и Еврозоната нарастването на действителния БВП достигна 2,4 на сто, а икономиката премина на по-висока скорост. Ръстежът беше подпомогнат от повишеното доверие на потребителите и дружествата, по-силния растеж в световен план, ниските разходи за финансиране, по-добрите счетоводни баланси в частния сектор и благоприятните условия на пазара на труда. Въпреки че краткосрочните показатели показват забавяне на скоростта в началото на 2018 г., това вероятно е отчасти временно явление.

Очаква се темпът на растеж на икономиката да остане стабилен благодарение на устойчивото потребление и силните инвестиции и износ. Прогнозата е ЕС (и Еврозоната) да отбележат растеж от 2,3 процента през тази година. Растежът се очаква да спадне до 2 процента догодина, когато пречките в някои държави и отрасли станат по-осезаеми, паричната политика бъде съобразена с истинската обстановка, а скоростта на растеж в световната търговия се забави.

По-голям брой незаети работни места на някои пазари на труда заради рекордно високото равнище на заетостта

Безработицата продължава да намалява и в сега е около равнищата отпреди кризата. В ЕС се очаква безработицата да продължи да се понижава - от 7,6 процента през 2017 г., до 7,1 процента през 2018 г. и 6,7 на сто през 2019 г. Очаква се безработицата в еврозоната да се понижи от 9,1 на сто през 2017 г., до 8,4 на сто през 2018 г. и 7,9 на сто през 2019 г.

Броят на хората на работа в еврозоната е най-висок от въвеждането на еврото насам, но все още има пазари на труда, които не използват пълноценно работната сила. Докато в някои държави в ЕС безработицата остава висока, други все по-трудно запълват свободните работни места.

Инфлацията бавно нараства на фона на все по-силен натиск

Инфлацията на потребителските цени намаля през първото тримесечие на тази година, но се очаква да нарасне леко през следващите тримесечия, което отчасти се дължи на неотдавнашното увеличение на цените на петрола. Ценовият натиск също се засилва заради незаетите работни места и по-бързия растеж на заплатите в много държави. Очаква се инфлацията в Еврозоната тази година да се запази на равнището от 1,5 на сто, отбелязано през 2017 г., след което да се увеличи до 1,6 на сто догодина. За ЕС се очаква да се запази същата посока, като инфлацията остане 1,7 процента през тази година, а догодина да се повиши до 1,8 на сто.

Подобряване на състоянието на обществените финанси, липса на дефицити над 3 процента от БВП

През миналата година съвкупният дефицит по консолидирания държавен бюджет, както и държавният дълг в еврозоната намаляха като процент от БВП, подпомогнати от силния икономически растеж и ниските лихвени проценти. Благодарение на положителния ефект от по-добрите условия на пазара на труда върху бюджетите на държавите в ЕС, включително намаляването на осигурителните плащания, 2018 г. се очаква да бъде първата година от началото на икономическия и паричния съюз, през която всички правителства ще имат бюджетни дефицити под 3 процента от БВП.

Съвкупният дефицит в държавното управление в еврозоната се очаква да спадне до 0,7 на сто от БВП през 2018 г. и 0,6 на сто през 2019 г. В ЕС съвкупният дефицит се очаква да бъде 0,8 на сто през тази и следващата година. Очаква се съотношението на дълга към БВП в еврозоната да спадне до 84,1 на сто през 2019 г., като се прогнозира спад в почти всички държави от ЕС.

Занапред - все повече опасности с все по-силно отрицателно въздействие

Заплахите, оказващи въздействие върху прогнозите, се увеличаваха. По последни данни намалява вероятността скоро растежът на икономиката в ЕС да се окаже по-голям от очакваното. Във външен план изглежда, че нестабилността на финансовите пазари през последните месеци ще бъде по-трайна, което ще увеличи несигурността. Очаква се процикличните фискални стимули в САЩ да насърчат растежа в краткосрочен план, но да увеличат опасността от прегряване на икономиката и повишаване на лихвените проценти по-бързо от очакваното. По-големият търговски протекционизъм представлява заплаха с отрицателни последици за световната икономика. Тези опасности са взаимосвързани.

Великобритания - чисто техническо допускане за 2019 г.

В прогнозата за ЕС за 2019 г. с цел сравнение в различните моменти са включени очаквани стойности за всички 28 държави от ЕС, включително за Великобритания.

Заради преговорите по условията за напускането на Великобритания, прогнозите на ЕК за времето след "раздялата" се основават на чисто техническо допускане за състоянието на търговските отношения. Това се прави само за целите на прогнозирането и няма връзка с водените преговори.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ