Фирмите имат срок до полунощ да декларират авансови вноски за корпоративен данък

Фирмите имат срок до полунощ да декларират авансови вноски за корпоративен данък

Фирмите имат срок до полунощ да декларират авансови вноски за корпоративен данък

Фирмите, които имат задължение да внасят авансови вноски за корпоративен данък, могат да го направят до полунощ на 15 април, за да подадат годишната декларация за облагане с корпоративни данъци в частта ѝ за авансови вноски. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. Документът се подава по електронен път.

Месечните авансови вноски за корпоративния данък за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Крайният срок за деклариране и внасяне на корпоративния данък беше удължен до края на юни, напомнят от НАП.

Крайната дата за обявяване на доходите на физически лица за 2019 г. остава непроменена – 30 април. Едноличните търговци, които имат и доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, декларират тези доходи до 30 април, а приходите и разходите от извършваната от тях стопанска дейност през изминалата година - в същия срок като юридическите лица – 30 юни 2020 г. 

НАП препоръчва на гражданите при възможност да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни тук с персонален идентификационен код или електронен подпис.

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ