Специалисти обсъждат в София осигуряването на по-добра закрила за деца, жертви на престъпление

Специалисти обсъждат в София осигуряването на по-добра закрила за деца, жертви на престъпление

Специалисти обсъждат в София осигуряването на по-добра закрила за деца, жертви на престъпление

Осигуряването на по-добра закрила на деца, жертви на престъпление, ще е в центъра на събитие, организирано на 15-ти май  от Фондация „Право и Интернет“ в Дом на Европа на ул. "Г.С. Раковски" 124 в София.

Събитието ще събере професионалисти, работещи с деца жертви на престъпления, представители на държавни институции, медии и други ключови заинтересовани страни за представяне на проекта  E-PROTECT, ангажиран именно с осигуряване на закрилата за деца, жертви на престъпление. Семинарът ще се фокусира върху вече реализираните дейности по проекта, както и върху следващите стъпки от изпълнението му, за да се ангажира по-широка аудитория с планираните очаквани резултати.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270. Той се реализира от пет организации от пет различни държави-членки на Европейския съюз – България, Австрия, Италия, Гърция и Румъния. Партньорските организации са обединени от желанието си да допринесат към по-доброто разбиране и по-широкото прилагане на правата на детето, установени в Директива 2012/29/ЕС. В рамките на проекта се разработва и индивидуална методология за оценка на потребностите на дете жертва на престъпление. Тя ще може да се прилага към всеки отделен случай за осигуряването на адекватни мерки и цялостно подобрение на положението на дете, което е жертва на престъпление.

Участието е безплатно, можете да се регистрирате тук

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ