Забраняват получаването на български паспорт срещу инвестиция

Забраняват получаването на български паспорт срещу инвестиция

Забраняват получаването на български паспорт срещу инвестиция

Практиката да се връчва българско гражданство на чуждестранни граждани срещу инвестиция да отпадне напълно от българското законодателство. Това предвижда Проект за изменение на Закона за българското гражданство, който е внесен за обществено обсъждане от служебното правителство. Практиката, известна като „златен паспорт“ съществува от 2013 г. и гласи, че лицата, осъществили инвестиция в България на стойност поне 1 млн. лв., заедно с техните семейства получават българско гражданство.

„От 2013 г. лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над 1 млн. лв. или са вложили сума над един 1 млн. лв. в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи на производството се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа или поради извършени други разпоредителни действия“, се казва в мотивите към предложението за промяна.

Миналата седмица Хърватия стана поредната страна, чиито граждани вече могат да пътуват без виза до САЩ. Една от причините защо американското правителство не въвежда това облекчение и за български граждани, е фактът, че съществуват клаузи, които могат да позволят на хора от трети страни да получат български паспорт по въпросната схема.  

„Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление, лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи. Междувременно е получено поредно писмо от м. юни тази година от Европейската комисия, в което се изразява безпокойство от продължаващата в Република България законова възможност за придобиване на българско гражданство чрез натурализация в замяна на предварително определени плащания“, пише още в мотивите на закона.

Под натиска на ЕК тази година Законът за българското гражданство вече претърпя едно изменение в посока ограничаване на възможностите за получаване на "златни паспорти", но бе запазена възможността гражданство да се получава срещу реални инвестиции в производство. Официален Брюксел обаче продължава да смята, че това не е достатъчно за прекратяване на тази практика и периодично отправя критики към страната ни, която наред с Кипър и Малта продава паспорти на инвеститори. Целта на новото проектоизменение е да отпадне и тази възможност.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ