Помощ за над 1 млн. лв. от иновативните фарма компании у нас до момента за борбата с COVID-19

Помощ за над 1 млн. лв. от иновативните фарма компании у нас до момента за борбата с COVID-19

Помощ за над 1 млн. лв. от иновативните фарма компании у нас до момента за борбата с COVID-19

Помощ в размер на малко над 1 000 000 лв. са оказали до момента на българската здравна система и медицинските специалисти у нас в борбата с COVID-19 от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и членуващите в нея компании. Очаква се сумата да нарасне през следващите дни и седмици. Предстои да бъде направено и дарение на антивирусни лекарствени продукти, свързани с лечението на COVID-19, достатъчни за 300 пациенти, посочват от ARPharM

В специален фонд към ARPharM до момента са събрани 250 000 лв., с помощта на фарма компаниите Астелас (50 000 лв.), ГлаксоСмитКлайн (50 000 лв.), Сервие Медикал (50 000 лв.), Мерк България (20 000 лв.) МСД България (20 000 лв.) Амджен (10 000 лв.) Ели Лили (10 000 лв.) и Пфайзер (10 000 лв.). С тези средства са закупени и дарени 3 апарата за дихателна реанимация, 2700 PCR теста за откриване на COVID-19 инфекция и материали за лична защита на медицински персонал. В следващите дни ще бъдат купени ощеPCR тестове и лични предпазни средства. ARPharM подкрепя и кампанията на Български лекарски съюз „Героите в бяло“ с дарение на стойност 10 000 лв.

Успоредно с подкрепата, организирана през специалния фонд към ARPharM, компаниите, членуващи в Асоциацията, правят преки дарения на обща стойност 756 000 лв. в полза на дарителската сметка на Министерството на здравеопазването, дарителската сметка на Български лекарски съюз за компанията „Героите в бяло“,  Български червен кръст и отделни лечебни заведения, както следва:

  • Компания, пожелала анонимност направи парично дарение от 340 000 лв. към Български червен кръст за посрещане на спешните нужди на лечебните заведения в България, свързани с борбата с COVID-19.   
  • Abbvie - дарение и на антивирусни лекарствени продукти, свързани с лечението на COVID-19, достатъчни за 300 пациенти.
  • Amgen - парично дарение от 100 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.
  • Angelini – парично дарение от 6000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.
  • AstraZeneca – подкрепа на обща стойност 100 000 лв., от които дарение от 20 000 лв. към дарителската сметка на МЗ; дарение от 5 000 лв. за кампанията „Героите в бяло“ на БЛС; дарение на медицински материали към болниците - УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, МБАЛ Ловеч, МБАЛ София, УМБАЛ Пловдив, МОБАЛ Велико Търново, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, Майчин Дом, ВМА;
  • Novo Nordisk - дарение от 20 000 лв. към дарителската сметка на Министерството на здравеопазването.
  • Pfizer – парично дарение на обща стойност 100 000 лв. към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Александровска“. Средствата ще бъдат използвани за осигуряването на предпазни облекла, маски, медицински консумативи и нужното медицинско оборудване необходими на медицинските екипи в двете лечебни заведения.
  • Roche Bulgaria – дарение към Български червен кръст на лични предпазни средства на обща стойност 60 000 лв.

В същото време продължава и усилената работа на глобално ниво в търсене на ефективни решения за справянето с пандемията. В момента научноизследователската фармацевтична индустрия е фокусирана върху три ключови области:

 - разработването на диагностични методи, създаването на нови ваксини и лекарствени терапии, които да послужат в борбата срещу COVID-19;

 - подпомагане на правителствата и здравните системи на местно ниво;

- гарантиране на доставката на лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Около 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании, за да се установи дали те са ефективни при лечение на пациенти с COVID-19. Компаниите споделят съединения и информация от своите бази данни в съвместен опит за ускоряване на разработването на терапевтични средства и диагностика за справяне с настоящите и бъдещите огнища на коронавирус:

AbbVie обяви, че в партньорство с глобалните здравни власти проучва ефективността на лекарства за ХИВ/СПИН при лечение на COVID-19. Вече са стартирани клинични изпитвания с лопинавир/ритонавир в тясно сътрудничество с европейските здравни власти и Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).

AstraZeneca, чрез научните си познания в областта на инфекциозните заболявания и технологията за откриване на антитела, мобилизира своите изследователски усилия за откриване на нови коронавирус-неутрализиращи антитела като лечение за предотвратяване на заболяването COVID-19. В момента компанията приспособява своята Програма за превенция на пандемии (P3), за да отговори на пандемията COVID-19 и екипите на AstraZeneca сега са фокусирани върху идентифицирането на моноклонални антитела, които да преминат във фаза клиничните изпитвания.

Eli Lilly и AbCellera (канадска биотехнологична фирма) сключиха споразумение за съвместна разработка на антитела за лечение и превенция на COVID-19. Сътрудничеството ще използва платформата за бърз отговор на пандемии на AbCellera, разработена в рамките на Програмата за предотвратяване на пандемии DARPA (P3) и глобалните възможности на Lilly за бързо разработване, производство и дистрибуция на терапевтични антитела. Тестват се антитела, изолирани от кръвта на излекувани от инфекцията Covid-19 пациенти и се търсят имунни клетки, които произвеждат функционални антитела срещу вируса. (продължава на следващата страница).Gilead стартира две клинични изпитвания на ремдесивир във Фаза 3 в страни с високо разпространение на COVID-19. Компанията също така поддържа две Фаза 3 клинични изпитвания в Китай и глобално клинично изпитване във Фаза 2, ръководено от американския Национален институт по алергия и инфекциозни заболявания. Gilead дари лекарството и осигури научен принос за тези изследвания. Gilead е е ускорил производството на ремдесивир в очакване на потенциални бъдещи нужди от доставки.

Johnson&Johnson, в партньорство с Rega Institute for Medical Research, University of Leuven (Белгия), работят за идентифициране на съществуващи или нови съединения с антивирусна активност срещу COVID-19, които биха могли да допринесат за незабавно облекчаване на настоящата епидемия.

Merck като част от глобалните усилия за проучване на потенциални терапии за COVID-19 и подкрепата на Merck за независимите изследвания, компанията дари количества интерферон бета-1a на Френския национален здравен институт (INSERM) за употреба в клинично изпитване. Изпитването се спонсорира от INSERM, а неговото стартиране е обявено от френските здравни власти на 11 март.

Novartis обяви включването си в съвместни изследователски усилия като COVID-19 Therapeutics Accelerator (акселератор за разработване на нови терапии), координиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, Wellcome и Mastercard, както и партньорството, за справяне с COVID-19, организирано от Инициативата за иновативни лекарства. Приносът на Novartis в предоставянето на разположение няколко съединения от своите бази данни, които се считат за подходящи за in vitro антивирусни изпитвания. В допълнение, компанията бързо оценява други съществуващи продукти, за да провери дали може да се използват в отговор на пандемията.

Pfizer съобщи, че е приключила предварителна оценка на някои антивирусни съединения, които преди са били в процес на разработване и които инхибират репликацията на коронавируси, подобни на този, причиняващ COVID-19, в култивирани клетки. Pfizer работи с трета страна за скрининг на тези съединения при ускорени срокове и очаква резултатите до края на месец март. Pfizer също така очерта подробен план за действие за борба с COVID-19 в 5 точки. Планът включва ангажимент за споделяне на данни от клиничната разработка и регулаторния си опит в подкрепа на други по-малки биотехнологични компании, които проучват съединения или съществуващи терапии за активност срещу вируса, причиняващ COVID-19.

Regeneron Pharmaceuticals and Sanofi SA започнаха клинична програма за оценка на Kevzara, лекарство за лечение на артрит, при пациенти, хоспитализирани с тежка COVID-19 инфекция. Kevzara е човешко моноклонално антитяло, което инхибира пътя на интерлевкин-6 (IL-6) чрез свързване и блокиране на IL-6 рецептора. IL-6 може да играе роля за стимулиране на свръхактивната възпалителна реакция в белите дробове на пациенти, които са тежко или критично болни с инфекция COVID-19.

Roche анонсираха, че започват глобално Фаза 3 на рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване за оценка на безопасността и ефикасността на RoActemra (тоцилизумаб) за интравенозно приложение плюс стандартно лечение при хоспитализирани възрастни пациенти с тежка COVID-19 пневмония, в сравнение с плацебо плюс стандарно лечение. В момента RoActemra e одобрен за употреба за лечение на форми на ревматоиден артрит.

Takeda съобщи, че започва разработването на лекарство за лечение на хора, заразени с коронавирус. Експерименталното лекарство ще бъде получено от кръвта на пациенти с коронавирус, които са се възстановили от респираторната болест. Успоредно с това, Takeda също проучва дали в момента предлаганите на пазара продукти или тези в процес на изпитвания могат да бъдат ефективна възможност за лечение на заразени пациенти.

Bayer AG обедини усилията си с други производители в COVID-19 Therapeutics Accelerator Initiative, инициирана от Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, като по този начин отвори обширната си база данни за намиране и разработване на нови съединения ефективни срещу COVID-19. Bayer AG е готов да сътрудничи с международни организации, правителства, органи и научни институции по целия свят за да проучат съвместно как Хлорохинът може да допринесе за лечението на пациенти, заразени с COVID-19.

UCB предлага своята научна експертиза на изследователи и правителства. В САЩ се работи активно с Центъра за структурна геномика на инфекциозните заболявания в Сиатъл за идентифициране на кристалните структури на SARS-CoV-2 протеините. Във Великобритания UCB си партнира с Diamond Light Source и Университета в Оксфорд в разработването на инхибитори на основната протеаза на SARS-CoV-2 за лечение на пациенти с COVID-19. Успоредно с това се работи с националните агенции и здравната общност, за да установи дали някоя от наличните терапии може да се използва ефективно в помощ на хоспитализирани с COVID-19 пациенти. (продължава на следващата страница).Иновативните фармацевтични компании работят и по създаването на ваксина срещу COVID-19 инфекцията:

CureVac разработва профилактична ваксина на базата на mRNA срещу SARS-CoV-2, финансирана от и в сътрудничество с CEPI (Коалиция за иновации за епидемична подготвеност). CureVac подготвя клинично изпитване, което очаква да започне в началото на лятото в Германия и Белгия. CureVac поддържа контакт за научни съвети относно разработката на тази ваксина с Европейската агенция за лекарства и агенциите в Германия и Белгия.

GSK предостави достъп на учени и организации от цял свят, разработващи обещаващи кандидати за ваксина срещу COVID-19 до платформата си за разработване на адюванти за ваксини, усилващи имунния отговор. Компанията влезе в новия Терапевтичен Акселератор COVID-19, но също така преразглежда предлаганите си на пазара фармацевтични продукти и терапии в процес на разработка, за да определи дали могат да бъдат използвани извън техните текущи показания в отговор на пандемията. Компанията оценява различни опции за предоставяне на специализираното си лабораторно пространство за научноизследователска и развойна дейност, което да помогне в изследванията и тестването на COVID-19. GSK дари 10 милиона долара на Фонда за солидарност COVID-19, създаден от Фондацията на ООН и СЗО, за да подкрепи СЗО и партньорите за предотвратяване, откриване и управление на пандемията, особено там, където нуждите са най-големи.

Johnson&Johnson мобилизира ресурси в отговор на епидемията за разработване на кандидат за ваксина за превенция на коронавирус, използвайки технологиите AdVac® и PER.C6® на Janssen, които предоставят възможност за бързо увеличаване на производството на оптималния кандидат за ваксина. Това са същите технологии, които са изпозлвани при разработването и производството на изследователската ваксина срещу Ебола на Janssen и се използват за конструиране на кандидатите за ваксина срещу Zika, RSV и HIV на компанията. Освен това, Johnson&Johnson си сътрудничат с регулатори, здравни организации, институции и общности по целия свят, за да гарантират, че техните научноизследователски платформи, съществуващата научна и епидемична експертиза могат да бъдат използвани в максимална степен за справянето с пандемията. Започнаха предклинични тестове на множество перспективи за ваксина, с цел до края на месеца да се определи кандидат за ваксина COVID-19 за клинични изпитвания.

MSD имат задълбочен опит в областта на ваксините и инфекциозните заболявания. Като научно ориентирана компания, която има за цел да се справи с някои от най-големите предизвикателства в здравеопазването в света, внимателно следи ситуацията. Като първоначална стъпка, въз основа на наличната понастоящем информация, MSD създаде екип от учени, които да оценят наличните в компанията възможности за разработване на ваксина с потенциално въздействие върху COVID-19 вируса.

Pfizer работи с BioNTech за разработването на собствена мРНК коронавирус ваксина.

Sanofi обяви през февруари 2020 г. сътрудничество с американските здравни власти за разработване на нов кандидат за ваксина срещу COVID-19 на базата на опита от предишното развитие на кандидат за ваксина срещу SARS, използвайки рекомбинантната ДНК технология на Sanofi. COVID-19 принадлежи към същото семейство коронавируси като SARS. Материалите за клиничното изпитване могат да бъдат произведени сравнително бързо, тъй като компанията има лицензирана ваксина срещу грип, базирана на тази платформа. Освен това, тази технология позволява бързо увеличаване на капацитета и производство на големи количества от коронавирусния антиген.

UCB е в сътрудничество с Университета в Оксфорд за разработване на ваксина.

Част от иновативните фармацевтични компании разработват и нови диагностични методи за бързо и надеждно откриване на заразените с COVID-19:

Roche обяви, че Агенцията за храни и лекарства на САЩ е издала спешно разрешение за употреба за техния диагностичен комплект cobas® SARS-CoV-2 тест, като усъвършенства тестването на коронавирус и посреща спешни медицински нужди. Roche се ангажира да предостави възможно най-много тестове и ще достигне границите на производствения капацитет.

Takeda си партнира с публични организации и други фармацевтични компании чрез Иновационната инициатива за лекарства (IMI) в Европа, за да използва колективна експертиза с надеждата за разработване на диагностика за COVID-19, както и инхибитори, които да помогнат за предотвратяване на бъдещи огнища.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ