10 вида пластмасови продукти вече са забранени в България. С какво да ги заменим?

10 вида пластмасови продукти вече са забранени в България. С какво да ги заменим?

10 вида пластмасови продукти вече са забранени в България. С какво да ги заменим?

Десет вида пластмасови продукти за еднократна употреба вече са забранени в България, а за редица други има поставени национални и европейски цели за намалено потребление. Какви са алтернативите и как бизнесът може да премине към по-екологични практики? Разказва Симона Стилянова, съосновател на съветника за устойчив бизнес Основа

Линейният модел на употреба на пластмасата

Макар пластмасата да играе полезна роля в различни сектори на икономиката, нарастващата ѝ употреба при приложения с кратък жизнен цикъл, прави свързаните с тях модели на производство и потребление все по-неефикасни и линейни. Когато пластмасата се изхвърля като отпадък, тя причинява щети на околната среда и има отрицателно въздействие върху икономиката — не само по отношение на изгубената икономическа стойност на материала, но и на разходите за почистване и загубите за туризма, рибарството и корабоплаването.

Основните промени у нас

В края на 2021 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прие наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда чрез която транспонира Директива на ЕС 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година.

Освен забрана на 10 вида изделия от пластмаса за еднократна употреба, тя включва и редица мерки за ограничаване на конкретни продукти, които все още нямат широко разпространена екологична алтернатива, нови изисквания за промишлен дизайн на продукти и техните опаковки, за разширена отговорност на производителя, както и последващи механизми за отчитане.

В списъка на забранени за пускане на пазара продукти влизат пластмасови сламки, клечки за уши, прибори за хранене (вилици, лъжици, ножове, пръчици), чинии, бъркалки, пръчици за балони за еднократна употреба. Забранени са също съдове за храна и напитки, чаши от експандиран полистирен (EPS, стиропор), както и тънките пластмасови торби с дебелина под 25 микрона.

Какви са алтернативите?

Трудно може да бъде посочено едно универсално решение, което да работи при всички. В различните индустрии и организации влияние оказват редица, често непредвидими, фактори. Както при всяко друго бизнес решение, преди да се предприемат драстични промени и големи инвестиции, специалистите препоръчват да се направи анализ.

Въпреки това добрите европейски практики, следващи принципите на европейската йерархия за управление на отпадъците, могат да ни дадат посока за действие. Европейската директива насърчава прилагането на принципите на кръговата икономика, приоритизиращи устойчивите и нетоксични продукти, които могат да бъдат използвани повторно, и на системите за повторна употреба, пред продуктите за еднократна употреба. Целта е, преди всичко, да се намали количеството на образуваните отпадъци.

Следвайки този модел, заведение за хранене, например, може да замени кутиите за храна от експандиран полистирен с някой от следните варианти:

1. Да насърчи потребителите да използват свой съд за многократна употреба, в замяна на малка отстъпка, калкулирана на база разхода на бизнеса за опаковки.

2. Да въведе депозитни кутии за многократна употреба: Опростена система, в която крайният клиент получава поръчката си в кутия на търговеца за многократна употреба срещу определен депозит. Когато клиентът върне кутията, търговецът възстановява сумата, а кутията преминава през процес на дезинфекция и последваща употреба. В момента у нас навлизат две платформи, които предстои да предлагат подобна услуга - Наопаки и Кутийка.бг. В Германия например в момента се въвежда подобна система при поръчките на храна за дома.

3. Употреба на биоразградими опаковки: При избор на подобен тип опаковки, полезен ориентир може да бъде сертификат като “HOME COMPOSTABLE” от TUV Austria. Това означава, че ще могат да бъдат компостирани в домашен компостер - част от домакинствата в България вече го използват, а и вашият бизнес може сравнително лесно да си изгради двой собстевн. Такива могат да бъдат например, кутиите от захарна тръстика. Опаковките от биополимери (напр: PLA), трябва да бъдат внимателно разгледани, с оглед на липсата на единна система за разделно събиране на биологичния отпадък в България. В случай че подобна кутия попадне на сметището или в контейнерите за пластмаса, тя няма да се разгради напълно и би нанесла допълнителни щети върху околната среда.

Повече информация за промените в България, касаещи пластмасата за еднократна употреба и нейните алтернативи можете да откриете в безплатен електронен наръчник за бизнеса, създаден от съветника за устойчив бизнес Основа, финансиран от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки Еко Партнърс България АД.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ